Special- og chefkonsulenter

Del artikel:

Løn for special- og chefkonsulenter i det kommunale.

Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

Løn specialkonsulent i det kommunale

Nettoløn, 1. oktober 2023 Samlet
pensionsbidrag
18,78 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
549.526 45.793,83 103.201 8.600,08 652.727 54.393,92


Løn chefkonsulent i det kommunale

Nettoløn, 1. oktober 2023 Samlet
pensionsbidrag
18,78 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
590.637 49.219,77 110.922 9.243,50 701.559 58.463,25

 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje