Rådighedstillæg eller vagttillæg - hvad er forskellen?

Del artikel:
Af Minna Melgaard

Akademikere i generaliststillinger i det offentlige har ret til rådighedstillæg, mens aften- og weekendarbejde skal honoreres med et (vagt)tillæg, som skal forhandles lokalt.

Akademikere i offentlige administrative generaliststillinger har ret til rådighedstillæg, som betaling for en såkaldt rådighedsforpligtelse. 

Det betyder rådighedsforpligtelsen:

  • Man er både forpligtet til at stå til rådighed og at præstere en vis mængde merarbejde pr. kvartal
  • Man kan som medarbejder pålægges at arbejde uden for almindelig arbejdstid
  • Forpligtelsen dækker behovet for medarbejderens arbejdsindsats ved opgaver, som ikke er planlagte eller forudsete.

Rådighedsforpligtelsen omfatter naturligvis kun den type arbejdsopgaver som medarbejderen sædvanligvis udfører i stillingen.

Ansatte på biblioteker er som udgangspunkt ikke ansat i administrative genereliststillinger. Dog har vi de seneste år set en stigende grad af ansatte på biblioteker / kulturhuse som er ansat i generaliststillinger, og som har ret til rådighedstillæg.

Aften- og weekendarbejde kræver særskilt aftale

Planlagt aften- og weekendarbejde er ikke omfattet af rådighedsforpligtelsen og kræver derfor indgåelse af enten individuelt aftalt tillæg eller indgåelse af en lokalaftale, som fastsætter tillægsstørrelser for aften- og weekendarbejde.

Akademikere med planlagt aften- og weekendarbejde kan for eksempel være ansat på biblioteker, hospitalsapoteker, i beredskaber og indenfor it, presse og lignende. 

Arbejde, der er planlagt til at ligge udenfor dagtimerne, det vil sige aften- og weekendarbejde, kræver et særskilt vagttillæg (eller ulempetillæg), da overenskomsten udelukkende handler om løn for arbejde, som er placeret i dagtimerne på hverdage.

Ulempen ved at arbejde aften og/eller weekend skal altså honoreres med et tillæg som ikke er aftalt i overenskomsten, men som skal forhandles lokalt.

Ifølge den kommunale overenskomst for bibliotekarer, cand.scient.bibl.'er og cand.mag.'er skal der lokalt indgås aftale om vagttillæg (funktionsløn), hvis medarbejderne har aften-, lørdags-, bogbus eller søndagsarbejde.

For bibliotekarer, cand.scient.bibl.'er og cand.mag.'er følger det endvidere direkte af den kommunale overenskomst, at hver times tjeneste på søndage giver ret til en halv times frihed, der skal afspadseres. Hvis afspadsering undtagelsesvis ikke kan lade sig gøre, skal medarbejderen have en godtgørelse svarende til 50 procent af timelønnen. Størrelsen på tillægget for aftentimerne forhandles lokalt.

På nogle biblioteker kalder man tillæg for vagtarbejde for rådighedstillæg, selv om det er et fast tillæg uden regulering, og således ikke et rådighedstillæg i henhold til overenskomsten. Det er derimod et ulempetillæg, som man uheldigvis kalder et rådighedstillæg, og det forsøger vi i DM at rydde op i. Du må således meget gerne kontakte os, hvis det er sådan på dit bibliotek / kulturhus.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}