Til indhold

Hvornår skal man have rådighedstillæg – konkrete eksempler

DM’ere er ansat bredt i det offentlige, og derfor opererer vi i mange forskellige organisatoriske sammenhænge og stillingstyper, når vi skal afklare, om der er tale om administrative generaliststillinger med krav på rådighedstillæg. © Christian Geisnæs
Hvornår skal man have rådighedstillæg – konkrete eksempler
0:00 0:00
Af Minna Melgaard

Stillingsindhold og uddannelsesbaggrund har betydning for vurderingen af, om der er tale om en administrativ generaliststilling, der kræver rådighedstillæg.

DM’ere er ansat bredt i det offentlige. Derfor opererer vi i mange forskellige organisatoriske sammenhænge og stillingstyper, når vi skal afklare, om der er tale om administrative generaliststillinger med krav på rådighedstillæg. Herunder kan du læse to eksempler på stillinger, som fik tilknyttet rådighedstillæg og to, der ikke fik.

4 autentiske eksempler

1. En mindre kommune ansatte en klimamedarbejder. Det kan lede tankerne i retning af ansættelse i en teknik- og miljøforvaltning, hvor det ofte er svært at få rådighedstillæg. Det var måske også sådan ledelsen tænkte, for lønudspillet indeholdt ren basisløn. Et blik på stillingsopslaget viste imidlertid, at der var tale om projektledelse og udarbejdelse af strategier. Medlemmet var antropolog, og da DM bad om rådighedstillæg, blev det umiddelbart accepteret. 

2. Et andet område, hvor det også kan svært at få rådighedstillæg, er hele kulturområdet. Uanset hovedparten af de ansatte måske ikke sidder i generaliststillinger, skal vi have fokus på, at der kan være tale om stabsfunktioner, hvor stillingerne får karakter af administrativ generalist. En kommune gennemgik fx ansættelserne på kulturområdet, og fandt frem til en analysemedarbejder og en udviklingsmedarbejder, der burde få rådighedstillæg. Da tillidsrepræsentanten foreslog det, accepterede ledelsen. 

3. I en stilling i en region kunne tillidsrepræsentanten sætte kryds ved mange af de opgaver, der karakteriserer en administrativ generalist. Stillingen indeholdt udarbejdelse af oplæg, notater, strategi, udvikling og analyse, men udfordringen var, at opgaverne ikke blev håndteret i en kontekst af administration, men derimod i direkte tilknytning til forskning. Så selvom overskrifterne for opgaverne tydede på en generaliststilling, fik denne medarbejder ikke rådighedstillæg, da stillingen ikke var egentlig administrativ. 

4. I en kommune blev tillidsrepræsentanten opmærksom på, at en kommende kollega skulle koordinere og lede projekter samt lave oplæg. Kollegaen var ansat på en kommunal institution og refererede til en pædagogisk leder. Her blev rådighedstillæg afvist, fordi stillingen var tættere knyttet til pædagogisk praksis end til en administrativ generalistfunktion.

DM’ere er ansat bredt i det offentlige, og derfor opererer vi i mange forskellige organisatoriske sammenhænge og stillingstyper, når vi skal afklare, om der er tale om administrative generaliststillinger med krav på rådighedstillæg. © Christian Geisnæs
; ;