Til indhold

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, efter- og videreuddannelser i tilknytning her til, ligesom lærerne udfører forsknings- og udviklingsopgaver m.v.

Der er aftalt en fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler.

Alle, der ansættes til at varetage opgaver med undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til stillingsstrukturen.

Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomsten for akademikere i staten.

Ansættelse af ikke-akademiske lærere på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen m.fl. sker dog efter et særligt protokollat (bilag 9 i overenskomsten for akademikere i staten) for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

Begge grupper af lærere er medlemmer af AkademikerPension.

Basisløn og pension pr. 1. april 2022:

 • Akademikere ansatte i staten

  Her finder du oversigten over basisløn og tillæg.

 • Underviser ved læreruddannelsen, ved ernærings- og husholdningsøkonomuddannelsen m.fl.

  Basisløn I
  jf. Protokollat om ledere og lærere ved en række
  videregående uddannelsesinstitutioner, Bilag 9

  Basislønforløb I

     B  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
   
  Trin Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.  
  2  1. år   2. år  323.492,00 26.958 55.317,00 4.610 378.809,00 31.567
  2  2. år   3. år  323.492,00 26.958 55.317,00 4.610 378.809,00 31.567
  3  3. år   4. år  348.643,00 29.054 59.618,00 4.968 408.261,00 34.022
  4  4. år   5. år  371.581,00 30.965 63.540,00 5.295 435.121,00 36.260
  5    6. år  382.145,00 31.845 65.347,00 5.446 447.492,00 37.291
  6  5. år   7. år  394.182,00 32.849 67.405,00 5.617 461.587,00 38.466
 • Undervisere ved pædagog- og håndarbejdsuddannelserne

  Basisløn II
  jf. Protokollat om ledere og lærere ved en række
  videregående uddannelsesinstitutioner, Bilag 9

   

    Nettoløn Samlet 
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.
  1 284.795,00 23.733 48.700,00 4.058 333.495,00 27.791
  3 323.492,00 26.958 55.317,00 4.610 378.809,00 31.567
  3 323.492,00 26.958 55.317,00 4.610 378.809,00 31.567
  4 348.639,00 29.053 59.617,00 4.968 408.256,00 34.021
  5 371.581,00 30.965 63.540,00 5.295 435.121,00 36.260
  6 376.333,00 31.361 64.353,00 5.363 440.686,00 36.724
  7 382.145,00 31.845 65.347,00 5.446 447.492,00 37.291

   

Stillingstillæg og pension pr. 1. april 2022:

 • Ansættelse som forskerstuderende

  Ansættelse som forskerstuderende sker efter opslag. Ansættelse som forskerstuderende sker normalt på fuld tid til gennemførelse af en ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen). Ansættelse kan dog også ske på deltid, hvis tilrettelæggelsen af ph.d.-uddannelsen sker som et deltidsstudium efter regler fastsat af universitetet eller den kunstneriske uddannelsesinstitution, hvor den forskerstuderende er indskrevet, jf. ph.d.-bekendtgørelsen.

  Ikke pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  1. april 2022
    14.900 16.898,15 pr. år.
      1.408,18 pr. md.

   

  Bemærk at adjunkter og lektorer, der som led i deres ansættelse indskrives på en ph.d.-uddannelse ved et universitet eller en kunstnerisk uddannelsesinstitution, bevarer deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

 • Ansættelse som adjunkt 

  Man ansættes som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunkten anmode om at få sine kvalifikationer bedømt af et lektorbedømmelsesudvalg. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2022
    42.000 47.632,37 pr. år.
      3.969,36 pr. md.

   

  Bemærk at adjunkter, der som led i deres ansættelse indskrives på en ph.d.-uddannelse ved et universitet eller en kunstnerisk uddannelsesinstitution, bevarer deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

 • Ansættelse som lektor 

  Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2022
    83.000 94.130,63 pr. år
      7.844,22 pr. md.

   

  Bemærk at lektorer, der som led i deres ansættelse indskrives på en ph.d.-uddannelse ved et universitet eller en kunstnerisk uddannelsesinstitution, bevarer deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

 • Ansættelse som ekstern lektor

  Ansættelse som ekstern lektor er en tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til tre år. Arbejdstimetallet kan ikke overstige 300 timer om året.

  Ansættelse som ekstern lektor sker efter timelønscirkulæret på sats I.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2022
  Aflønning per arbejdstime 252,90
  Pr. lektion 632,25
 • Ansættelse som docent

  Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

  Pensionsgivende basisløn Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2022
    471.800 535.070,27 pr. år
      44.589,19 pr. md.

   

  Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
  Opnås der ikke enighed om andet, ydes følgende tillæg:

   

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2022
    40.000 45.364,16 pr. år
      3.780,35 pr. md.
 • Timelønnet undervisning

  På det statslige område er der aftalt følgende sats ved timelønnet undervisning på seminarieniveau.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2022
  Aflønning pr. arbejdstime 257,38
  Samlet løn pr. undervisningstime 514,76

Landsklubben for professionshøjskoler og erhvervsakademier

DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier omfatter medlemmer ansat i professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Den frie Lærerskole, Grønlands Seminarium og Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat.