Til indhold

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, efter- og videreuddannelser i tilknytning her til, ligesom lærerne udfører forsknings- og udviklingsopgaver m.v.

Der er aftalt en fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler.

Alle, der ansættes til at varetage opgaver med undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til stillingsstrukturen.

Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomsten for akademikere i staten.

Ansættelse af ikke-akademiske lærere på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen m.fl. sker dog efter et særligt protokollat (bilag 9 i overenskomsten for akademikere i staten) for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

Begge grupper af lærere er medlemmer af AkademikerPension.

Basisløn og pension pr. 1. oktober 2021:

 • Akademikere ansatte i staten
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 290.842 24.236,83 49.734 4.144,50 340.576 28.381,33
  2   1. år 2. år 303.099 25.258,25 51.830 4.319,17 354.929 29.577,42
  4 1. år 2. år 3. år 317.853 26.487,75 54.353 4.529,42 372.206 31.017,17
  4 2. år 3. år 4. år 317.853 26.487,75 54.353 4.529,42 372.206 31.017,17
  5 3. år 4. år 5. år 342.566 28.547,17 58.579 4.881,58 401.145 33.428,75
  6 4. år 5. år   365.104 30.425,33 62.433 5.202,75 427.537 35.628,08
  7   6. år   369.773 30.814,42 63.231 5.269,25 433.004 36.083,67
  8 5. år 7. år   387.311 32.275,92 66.230 5.519,17 453.541 37.795,08
 • Underviser ved læreruddannelsen, ved ernærings- og husholdningsøkonomuddannelsen m.fl.

  Basisløn I
  jf. Protokollat om ledere og lærere ved en række
  videregående uddannelsesinstitutioner, Bilag 9

  Basislønforløb I

     A   B  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  2  1. år   2. år  317.853 26.487,75 54.353 4.529,42 372.206 31.017,17
  2  2. år   3. år  317.853 26.487,75 54.353 4.529,42 372.206 31.017,17
  3  3. år   4. år  342.566 28.547,17 58.579 4.881,58 401.145 33.428,75
  4  4. år   5. år  365.104 30.425,33 62.433 5.202,75 427.537 35.628,08
  5    6. år  375.484 31.290,33 64.208 5.350,67 439.692 36.641,00
  6  5. år   7. år  387.311 32.275,92 66.230 5.519,17 453.541 37.795,08
 • Undervisere ved pædagog- og håndarbejdsuddannelserne

  Basisløn II
  jf. Protokollat om ledere og lærere ved en række
  videregående uddannelsesinstitutioner, Bilag 9

   

    Nettoløn Samlet 
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.
  1 279.831 23.319,25 47.851 3.987,58 327.682 27.306,83
  3 317.853 26.487,75 54.353 4.529,42 372.206 31.017,17
  3 317.853 26.487,75 54.353 4.529,42 372.206 31.017,17
  4 342.562 28.546,83 58.578 4.881,50 401.140 33.428,33
  5 365.104 30.425,33 62.433 5.202,75 427.537 35.628,08
  6 369.773 30.814,42 63.231 5.269,25 433.004 36.083,67
  7 375.484 31.290,33 64.208 5.350,67 439.692 36.641,00

   

Stillingstillæg og pension pr. 1. oktober 2021:

 • Ansættelse som forskerstuderende

  Ansættelse som forskerstuderende sker efter opslag. Ansættelse som forskerstuderende sker normalt på fuld tid til gennemførelse af en ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen). Ansættelse kan dog også ske på deltid, hvis tilrettelæggelsen af ph.d.-uddannelsen sker som et deltidsstudium efter regler fastsat af universitetet eller den kunstneriske uddannelsesinstitution, hvor den forskerstuderende er indskrevet, jf. ph.d.-bekendtgørelsen.

  Ikke pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  1. oktober 2021
    14.900 16.603,61 pr. år.
      1.383,63 pr. md.

   

  Bemærk at adjunkter og lektorer, der som led i deres ansættelse indskrives på en ph.d.-uddannelse ved et universitet eller en kunstnerisk uddannelsesinstitution, bevarer deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

 • Ansættelse som adjunkt 

  Man ansættes som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunkten anmode om at få sine kvalifikationer bedømt af et lektorbedømmelsesudvalg. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2021
    42.000 46.802,11 pr. år.
      3.900,18 pr. md.

   

  Bemærk at adjunkter, der som led i deres ansættelse indskrives på en ph.d.-uddannelse ved et universitet eller en kunstnerisk uddannelsesinstitution, bevarer deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

 • Ansættelse som lektor 

  Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2021
    83.000 92.489,89 pr. år
      7.707,49 pr. md.

   

  Bemærk at lektorer, der som led i deres ansættelse indskrives på en ph.d.-uddannelse ved et universitet eller en kunstnerisk uddannelsesinstitution, bevarer deres hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

 • Ansættelse som ekstern lektor

  Ansættelse som ekstern lektor er en tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til tre år. Arbejdstimetallet kan ikke overstige 300 timer om året.

  Ansættelse som ekstern lektor sker efter timelønscirkulæret på sats I.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2021
  Aflønning per arbejdstime 252,90
  Pr. lektion 632,25
 • Ansættelse som docent

  Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

  Pensionsgivende basisløn Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2021
    471.800 525.743,72 pr. år
      43.811,98 pr. md.

   

  Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
  Opnås der ikke enighed om andet, ydes følgende tillæg:

   

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2021
    40.000 44.573,44 pr. år
      3.714,45 pr. md.
 • Timelønnet undervisning

  På det statslige område er der aftalt følgende sats ved timelønnet undervisning på seminarieniveau.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2021
  Aflønning pr. arbejdstime 252,90
  Samlet løn pr. undervisningstime 505,80

Landsklubben for professionshøjskoler og erhvervsakademier

DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier omfatter medlemmer ansat i professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Den frie Lærerskole, Grønlands Seminarium og Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat.

Læs mere