Til indhold

De maritime uddannelsesinstitutioner

Her finder du information om løn og ansættelse for ansatte ved de maritime uddannelsesinstitutioner.

Med virkning fra 1. september 2015 er der etableret en ny stillingsstruktur for maritime uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Marstal Navigationsskole er ikke omfattet den nye stillingsstruktur, idet denne institution fortsat er omfattet den særlige stillingsstruktur ved navigationsskoler.

 • Basisløn og pension pr. 1. oktober 2023

  Se oversigten over basisløn og tillæg

 • Ansættelse på overenskomst 

  Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomst for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere sker efter et særligt protokollat i overenskomsten om ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

 • Ansættelse som tjenestemand eller på tjenestemandslignende vilkår 

  På området er en lukket gruppe af lærere, som har bevaret ansættelses på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

 • Stillingsstruktur ved maritime uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

  Ansættelse sker som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunktens kvalifikationer bedømmes med henblik på overgang til lektorvilkår. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

  Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til stillingsstrukturen.

  Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse i henhold til stillingsstrukturen.

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har fastsat kravene til disse bedømmelser i en bekendtgørelse.

  Ansættelse som adjunkt Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
  Pensionsgivende tillæg 42.000 48.686,27 pr. år
      4.057,19 pr. md.

   

  Ansættelse som lektor Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
  Pensionsgivende tillæg 83.000 96.213,35 pr. år
      8.017,78 pr. md.

   

  Ansættelse som docent Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
  Pensionsgivende basisløn  471.800 546.909,14 pr. år
      45.575,76 pr. md.
  Pensionsgivende tillæg til
  docenter aftales lokalt.
  Opnås der ikke enighed
  om andet ydes tillæg på: 
  40.000 46.367,88 pr. år
      3.863,99 pr. md.
 • Overgangsordning i forhold til ny stillingsstruktur pr. 1. september 2015 

  I tilknytning til den nye stillingsstruktur er aftalt en overgangsordning: Lektorer, der er ansat før 1. september 2015, bevarer uændrede lønvilkår.

 • Vilkår for lektorer, der bevarer hidtidige lønvilkår 

  Lektorer ansat før 1. september 2015, som bevarer hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, ydes følgende tillæg:

  Ansættelse som lektor Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
  Pensionsgivende tillæg 52.400 60.741,92 pr. år
      5.061,83 pr. md.
  Udover lektortillægget ydes et
  pensionsgivende tillæg (dog således,
  at den samlede tillægssum for de
  to tillæg ikke overstiger 83.000 kroner
  i årligt grundbeløb):
  5.800 6.723,34 pr. år
      560,28 pr. md.
  Der er på området indgået forhåndsaftaler,
  således at lektortillægget normalt udgør
  79.800 92.503,92 pr. år
      7.708,66 pr. md.
 • Stillingsstruktur ved Marstal Navigationsskole 

  Ved Marstal Navigationsskole gælder fortsat den hidtidige stillingsstruktur ved navigationsskoler:

  Ansættelse som adjunkt Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
  Pensionsgivende tillæg 34.700 39.528,62 pr. år
      3.294,05 pr. md.

   

  Ansættelse som lektor Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. oktober 2023
  Pensionsgivende tillæg 52.400 60.741,92 pr. år
      5.061,83 pr. md.
  Udover lektortillægget ydes et
  pensionsgivende tillæg (dog således,
  at den samlede tillægssum for de
  to tillæg ikke overstiger 83.000 kroner
  i årligt grundbeløb):
  5.800 6.723,34 pr. år
      560,28 pr. md.
  Der er på området indgået
  forhåndsaftaler, således at
  lektortillægget normalt udgør:
  79.800 92.503,92 pr. år
      7.708,66 pr. md.
; ;