Universiteter og højere læreanstalter

Få overblik over løn og ansættelsesvilkår for ansatte på universiteter eller højere læreanstalter.

Løn og vilkår for ansatte på stillingsstrukturen

Er du ansat som forsker og underviser på et universitet eller en højere læreanstalt, er en stor del af din løn og dine vilkår fastlagt i stillingsstrukturen. Din løn består af en basisløn, et pensionsbidrag og et fast tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg og funktionstillæg. Er du ansat som leder, finder du også vilkårene herunder. Bemærk at der på mange universiteter er lokale lønaftaler, der beskriver de lokalt aftalte muligheder.

Her er oversigten over basisløn og tilllæg i udvalgte videnskabelige stillingskategorier og for så vidt angår stillingsindhold, kvalifikationskrav mv. afspejles indholdet i stillingsstrukturen.

Basisløn og pension pr. 1. oktober 2023

Her er oversigten over basisløn og tillæg.

Hovedstillinger

Øvrige stillinger

Øvrige stillinger, der kan anvendes inden for afgrænsede områder

Ledere

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje