Sektorforskningsinstitutioner og GEUS

Del artikel:

Her finder du oplysninger om løn for forskere og rådgivere på GEUS.

Løn og vilkår for ansatte på stillingsstrukturen

Er du ansat som forsker og rådgiver på GEUS, er en stor del af din løn og dine vilkår fastlagt i stillingsstrukturen. Din løn består af en basisløn, et pensionsbidrag og et fast tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg og funktionstillæg.

Her er oversigten over basisløn og til læg i udvalgte videnskabelige stillingskategorier og for så vidt angår stillingsindhold, kvalifikationskrav mv. afspejles indholdet i stillingsstrukturen.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje