Ph.d.-stipendiater

Del artikel:

Se basisløn, tillæg og pension for ph.d.-stipendiater ansat på et universitet. Satser pr. 1. oktober 2023

Er du ansat som ph.d.-stipendiat på et universitet indplaceres du i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet. Udover basislønnen ydes et pensionsbidrag på 17,1 procent af basislønnen samt et fast ikke pensionsgivende ph.d.-tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.

Forhandling af lokalt aftalte tillæg varetages af din lokale tillidsrepræsentant på universitetet.

  Nettoløn Samlet 
pensionsbidrag
17,1 % *
Total Feriepenge
Trin pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md.
4 330.649,00 27.554,08 56.541,00 4.711,75 387.190,00 32.265,83 43.687,00 3.640,58
4 330.649,00 27.554,08 56.541,00 4.711,75 387.190,00 32.265,83 43.687,00 3.640,58
5 356.357,00 29.696,42 60.937,00 5.078,08 417.294,00 34.774,50 47.083,67 3.923,64
6 379.803,00 31.650,25 64.946,00 5.412,17 444.749,00 37.062,42 50.181,46 4.181,79
8 402.903,00 33.575,25 68.896,00 5.741,33 471.799,00 39.316,58 53.233,54 4.436,13
                 
Tillæg trin 4 ** 17.272,00 1.439,33     17.272,00 1.439,33    
Tillæg trin 5 ** 17.272,00 1.439,33     17.272,00 1.439,33    
Tillæg trin 6 ** 17.272,00 1.439,33     17.272,00 1.439,33    
Tillæg trin 8 ** 17.272,00 1.439,33     17.272,00 1.439,33    

* Pensionen ydes af den fulde basisløn.
** tillægget er ikke-pensionsgivende

Arbejdsmarked og karriereveje for ph.d.'er

Få overblik over, hvad det indebærer at gå i gang med en ph.d. og hvilke vilkår du har som ph.d.-studerende.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje