Folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Del artikel:

Her finder du information om løn for højskolelærere- og forstandere. Du kan blandt andet finde ansættelsesbreve- og kontrakter samt de aktuelle løntabeller.

Højskolelærere

Der er ingen formaliserede kvalifikationskrav til højskolelærere. 

Løn- og ansættelsesvilkår er ikke fastlagt ved aftale, men ensidigt fastsat af Undervisningsministeriet i bekendtgørelse og cirkulære. 

Ansættelsen sker på den enkelte højskole ved individuel aftale. Folkehøjskolernes Forening i Danmark (ffd) og DM har i fællesskab udfærdiget et udkast til ansættelsesaftale, som foreningerne anbefaler bliver anvendt. 

Se ansættelsesbreve og kontrakter (Folkehøjskolernes Forening)

Højskolelærere bliver ansat med en fuldtidsnorm på 1.924 timer, som fraregnet ferie er 1.650 timer. I ansættelsesbekendtgørelsen er der ingen regulering af, hvor meget en lærer skal undervise. I ansættelseskontrakten er et forslag om 400-500 undervisningstimer om året. Det er en norm hovedparten af højskoleforstanderne har forpligtet sig på.  

1. januar 2005 overgik højskolelærerne til Ny løn, og det betyder, at der på de enkelte højskoler er lærere på både gammelt og nyt lønsystem.

Se aktuelle løntabeller (Folkehøjskolernes Forening)

Løntabeller siger noget om, hvilke lønninger du har krav på. Men derudover kan man forhandle forskellige andre dele af sine løn- og ansættelsesforhold – der er f.eks. mulighed for at få nogle tillæg oven i grundlønnen.

Folkehøjskolernes Forening har lavet statistik over de gennemsnitlige lønniveauer, så du kan se, hvilke lønninger der gives i praksis. Niveauet varierer fra højskole til højskole, så nogen steder få man mere end gennemsnittet og andre steder må man nøjes med mindre.

Se undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold (Folkehøjskolernes Forening)

Højskolelærere med mere end 6 års anciennitet kan forblive på hidtidigt lønsystem indtil slutløn.

Kvalifikationstillæg til lærere, der har gennemført Højskolepædagogisk Uddannelse og modtaget kursusbevis: 6.000 årligt i grundbeløb 31. marts 2012.

Højskoleforstandere

Fra 1. januar 2001 aflønnes forstandere efter skalatrin 47.

Til forstandere på skoler over 100 årselever ydes et tillæg på 19.300 kr. i grundbeløb 31. marts 2012.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje