Til indhold

Ph.d.-stipendiater

Se basisløn, tillæg og pension for ph.d.-stipendiater ansat på et universitet. Satser pr. 1. oktober 2022

Er du ansat som ph.d.-stipendiat på et universitet indplaceres du i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet. Udover basislønnen ydes et pensionsbidrag på 17,1 procent af basislønnen samt et fast ikke pensionsgivende ph.d.-tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.

Forhandling af lokalt aftalte tillæg varetages af din lokale tillidsrepræsentant på universitetet.

  Nettoløn Samlet 
pensionsbidrag
17,1 % *
Løn inkl.
pensionsbidrag
Feriepenge
Trin pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md.
4 324.435,00 27.036,25 55.478,00 4.623,17 379.913,00 31.659,42 42.865,96 3.572,16
4 324.435,00 27.036,25 55.478,00 4.623,17 379.913,00 31.659,42 42.865,96 3.572,16
5 349.659,00 29.138,25 59.792,00 4.982,67 409.451,00 34.120,92 46.198,71 3.849,89
6 372.665,00 31.055,42 63.726,00 5.310,50 436.391,00 36.365,92 49.238,38 4.103,20
8 395.331,00 32.944,25 67.602,00 5.633,50 462.933,00 38.577,75 52.233,13 4.352,76

 

Tillæg pr. år pr. md.
Tillæg trin 4 * 16.947,00 1.412,25
Tillæg trin 5 * 16.947,00 1.412,25
Tillæg trin 6 * 16.947,00 1.412,25
Tillæg trin 8 * 16.947,00 1.412,25

* Pensionen ydes af den fulde basisløn.
** tillægget er ikke-pensionsgivende

Arbejdsmarked og karriereveje for ph.d.'er

Få overblik over, hvad det indebærer at gå i gang med en ph.d. og hvilke vilkår du har som ph.d.-studerende.

Læs mere