Til indhold

Ph.d.-stipendiater

Se basisløn, tillæg og pension for ph.d.-stipendiater ansat på et universitet. Satser pr. 1. april 2022

Er du ansat som ph.d.-stipendiat på et universitet indplaceres du i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet. Udover basislønnen ydes et pensionsbidrag på 17,1 procent af basislønnen samt et fast ikke pensionsgivende ph.d.-tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.

Forhandling af lokalt aftalte tillæg varetages af din lokale tillidsrepræsentant på universitetet.

  Nettoløn Samlet 
pensionsbidrag
17,1 % *
Løn inkl.
pensionsbidrag
Feriepenge
Trin pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md.
4 323.492,00 26.958 55.317,00 4.610 378.809,00 31.567 42.741,38 3.562
4 323.492,00 26.958 55.317,00 4.610 378.809,00 31.567 42.741,38 3.562
5 348.643,00 29.054 59.618,00 4.968 408.261,00 34.022 46.064,46 3.839
6 371.581,00 30.965 63.540,00 5.295 435.121,00 36.260 49.095,13 4.091
8 394.182,00 32.849 67.405,00 5.617 461.587,00 38.466 52.081,29 4.340

 

Tillæg pr. år pr. md.
Tillæg trin 4 * 16.898,00 1.408
Tillæg trin 5 * 16.898,00 1.408
Tillæg trin 6 * 16.898,00 1.408
Tillæg trin 8 * 16.898,00 1.408

* Pensionen ydes af den fulde basisløn.
** tillægget er ikke-pensionsgivende

Arbejdsmarked og karriereveje for ph.d.'er

Få overblik over, hvad det indebærer at gå i gang med en ph.d. og hvilke vilkår du har som ph.d.-studerende.

Læs mere