Til indhold

Se basisløn, tillæg og pension for ph.d.-stipendiater ansat på et universitet. Satser pr. 1. oktober 2021.

Er du ansat som ph.d.-stipendiat på et universitet indplaceres du i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet. Udover basislønnen ydes et pensionsbidrag på 17,1 procent af basislønnen samt et fast ikke pensionsgivende ph.d.-tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.

Forhandling af lokalt aftalte tillæg varetages af din lokale tillidsrepræsentant på universitetet.

  Nettoløn Samlet 
pensionsbidrag
17,1 % *
Løn inkl.
pensionsbidrag
Feriepenge
Trin pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md.
4 317.853 26.487,75 54.353 4.529,42 372.206 31.017,17 41.996,33 3.499,69
4 317.853 26.487,75 54.353 4.529,42 372.206 31.017,17 41.996,33 3.499,69
5 342.566 28.547,17 58.579 4.881,58 401.145 33.428,75 45.261,54 3.771,80
6 365.104 30.425,33 62.433 5.202,75 427.537 35.628,08 48.239,38 4.019,95
8 387.311 32.275,92 66.230 5.519,17 453.541 37.795,08 51.173,46 4.264,45

 

Tillæg pr. år pr. md.
Tillæg trin 4 ** 16.604 1.383,67
Tillæg trin 5 ** 16.604 1.383,67
Tillæg trin 6 ** 16.604 1.383,67
Tillæg trin 8 ** 16.604 1.383,67

* Pensionen ydes af den fulde basisløn.
** tillægget er ikke-pensionsgivende

Arbejdsmarked og karriereveje for ph.d.'er

Få overblik over, hvad det indebærer at gå i gang med en ph.d. og hvilke vilkår du har som ph.d.-studerende.

Læs mere