Fusion

DM fusionerer med den akademiske fagforening Kommunikation & Sprog. Læs mere

Del artikel:

Danske Forstkandidaters Forening (DFF) er et netværk primært for personer med en baggrund inden for skov- og naturforvaltning fra KU SCIENCE.

Egely

DFF ejer ejendommen Egely, der udlejes som feriebolig hele året. Find lejebetingelser og priser her

DFF's formål er at være et fagligt og socialt forum for medlemmer, der i/gennem deres uddannelse og/eller daglige arbejde har eller har haft at gøre med skov, natur, forvaltning, træindustri eller administration inden for skov og natur.

DFF har i dag 554 kandidater og 12 studerende som medlemmer.

DFF’s bestyrelse planlægger og gennemfører hvert år et årsmøde med betydeligt fagligt og socialt indhold samt 3-5 arrangementer, som samlet set har til formål at bevare kontakten mellem medlemmerne og skabe grobund for foreningens faglige og sociale netværksdannelse. Der er desuden et julemøde, og Egely er typisk rammen for et årligt jagtarrangement omkring nytår. Arrangementerne skal være med til at skabe kontakt mellem medlemmer med den samme faglige baggrund på tværs af arbejdspladser, brancher og årgange.

Hele landet tilgodeses så vidt muligt med disse arrangementer. Årsmødet placeres derfor forskellige steder i landet fra år til år. For enkelte arrangementer er der et beskedent deltagergebyr, mens andre er gratis. Der tages ofte hensyn til at sikre de studerende mulighed for at deltage – enten ved at tilbyde billig transport og/eller overnatning, hvis det skulle være nødvendigt.

DFF er medlem af Union of European Foresters (UEF), der er et forbund for professionelle skovbrugsorganisationer fra europæiske lande. UEF arbejder for at promovere, bevare og udvikle de europæiske skove og skovbrugserhverv, og afholder flere aktiviteter årligt. Læs mere om UEF og dens aktiviteter på hjemmesiden: aktiviteter på hjemmesiden

DFF administrerer følgende studie- og rejselegater:

Meld dig ind

Som medlem af DFF kan optages personer, der som minimum har en bachelorgrad inden for skov- og naturforvaltning, eller som er studerende på området. Bestyrelsen kan dispensere fra optagelsesreglerne.

For at DFF kan skabe flere og bedre aktiviteter, er der indført et medlemskontingent. Satserne er følgende:

  • Kandidatmedlem hos DM 100 kr. årligt
  • Studerende og pensionister (som er medlemmer hos DM) 50 kr. årligt
  • Medlemmer uden for DM 400 kr. årligt

Indsend indmeldelse 


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}