Til indhold

Forstkandidatforeningens Rejsefond kan søges af alle medlemmer af Danske Forstkandidatforening som støtte til studierejser i ud- og indland.

***

Ekstraordinær uddeling fra Heilmanns Fond i 2022

Skov er i fokus i Danmark som aldrig før. Heilmanns Fond har derfor besluttet at afsætte et større beløb til projekter, der støtter op om Fondens formål; ”At yde økonomisk støtte til opgaver og aktiviteter, der generelt skønnes at have væsentlig betydning for skovbrugserhvervet og/eller dets udøvere.”

Fonden søger projekter til en samlet uddeling på op til 1 mio. kr. fordelt på et eller to projekter - læs nærmere her.

***

Der kan endvidere ydes støtte til modtagelse af udenlandske forstmænd (m/k) og i anden forbindelse med udlandet.

DFF har kendskab til andre legater, der fortrinsvis støtter studerende og kandidater indenfor det skovbrugsøkonomiske område.

Ønsker du at høre nærmere kontakt da DFF’s bestyrelse på via mail.

; ;