Generalforsamling

Del artikel:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i maj - september måned.

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten udøves enten ved personlig stemmeafgivelse eller ved fuldmagt.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af foreningens formand, 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt 2 medlemmer udpeget af Foreningen af Naturressourcestuderende på KU SCIENCE..

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet offentliggøres her på hjemmesiden.

Generalforsamlingen er en del af foreningens årsmøde, der som regel indledes med en faglig ekskursion efterfulgt af generalforsamling og endelig en festmiddag (inkl. uddeling af Brødsgaards cigarlegat).

Du kan finder nærmere detaljer om årsmødet i DM BIO's arrangementskalender.

 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}