Til indhold

Ved Bryrup i Midtjylland ligger Danske Forstkandidaters Forenings ejendom Egely. Det er en meget smuk ejendom på i alt 55 ha skov og sø, som foreningen har arvet efter forstkandidat Carl Georg Brødsgaard. Egely kan kun lejes af medlemmer af Danske Forstkandidaters Forening.

Ved Bryrup i Midtjylland ligger Danske Forstkandidaters Forenings ejendom Egely. Det er en meget smuk ejendom på i alt 55 ha skov og sø, som foreningen har arvet efter forstkandidat Carl Georg Brødsgaard.

Huset blev renoveret i 2007, men står næsten, som da Brødsgaard selv boede der - med personlige bøger, billeder, møbler og souvenirs fra store dele af verden.

Huset er højt beliggende omgivet af skov og med smuk udsigt over Kvind Sø. I sæsonen kører veterantoget mellem Bryrup og Vrads forbi flere gange dagligt - om søndagen med damplokomotiv. Huset indeholder 2 store stuer, 2 badeværelser og 3 soveværelser på 1. sal med sengepladser til hhv. 2, 2 og 4 personer. Der er desuden en dobbelt sovesofa placeret i gangen på 1. sal. Der er dyner og puder til 8 personer. Der er service til 12 personer.

Til ejendommen hører desuden en kano og en bådebro. Man skal selv transportere kanoen fra huset til søen, men der findes en kædelås, så man kan efterlade kanoen i søen, mens man lejer huset.

Alle medlemmer af Danske Forstkandidaters Forening har mulighed for at leje ejendommen.

Som lejer forventes man at efterlade huset i pæn, ryddet og rengjort stand til kommende lejere. Der er mulighed for at aftale rengøring efter opholdet, men ellers skal selv sørge for fx at vaske op, stille på plads, støvsuge og vaske gulve, inden man rejser.

Se ledige tider

Egely kalender
 • Lejebetingelser

  Udlejning af Egely i påskeferien, efterårsferien og uge 25-32 fordeles efter lodtrækning blandt de henvendelser, der er kommet senest den 1. marts. Det bemærkes, at medlemmer af Danske Forstkandidaters Forening har fortrinsret i højsæsonen, hvis henvendelsen er modtaget i sekretariatet senest denne dato. Herefter ligebehandles alle medlemmer af foreningen.

  Efter lodtrækningen vil den øvrige udlejning i de nævnte perioder ske efter først til mølle princippet. Udlejning i juleugen følger samme fremgangsmåde, dog således at fristen for henvendelse forud for lodtrækning er den 1. september.

  Det gælder for hele højsæsonen (påskeugen, uge 25-32, efterårsferien og juleugen), at udlejning udelukkende finder sted på ugebasis, med mindre man har truffet særlig aftale med sekretariatet (se ”Udlejning i højsæson” herunder).

  Udlejning i mellem- og lavsæsonen sker efter først til mølle princippet - maksimalt et år frem i tiden.

  Alle henvendelser til sekretariatet skal ske pr. mail eller brev og indeholde navn, adresse, medlemsnummer og ønskede uger/dage (gerne prioriteret).

  Udlejning i højsæson
  Ugeleje i påskeugen, uge 25-32, efterårsferien og juleugen: 5000 kr. for medlemmer af DFF og 6000 kr. for øvrige.
  Dagsleje: 800 kr. pr. døgn for medlemmer af DFF og 1000 kr. for øvrige. I højsæsonen kan Egely kun lejes på dagsbasis, hvis ejendommen ikke er udlejet i den pågældende periode 4 uger før den relevante lejedato.

  Udlejning i mellemsæson
  Ugeleje mellem påske og indtil uge 25 samt fra og med uge 33 og indtil efterårsferien:
  4000 kr. for medlemmer af DFF og 4800 kr. for øvrige.
  Dagsleje: 650 kr. pr. døgn for medlemmer af DFF og 800 kr. for øvrige.

  Udlejning i lavsæson
  Ugeleje øvrige uger: 3000 kr. pr. uge for medlemmer af DFF og 3600 kr. for øvrige.
  Dagsleje: 500 kr. pr. døgn for medlemmer af DFF og 600 kr. for øvrige.

  Priserne er gældende fra januar 2020. Der tages forbehold for almindelig prisregulering.

  Et ekspeditionsgebyr på 100 kroner tillægges alle lejemål. Alle priser er inkl. forbrug af el, vand og varme.

  Ved reservering opkræves en forudbetaling på 1000 kr. Når dette beløb er indbetalt, er reservationen gældende. I tilfælde af afbestilling modtager man kun sin forudbetaling retur, hvis Egely bliver udlejet til anden side.

 • Praktisk info

  Huset rummer 3 soveværelser på 1. sal med sengepladser til hhv. 2, 2 og 4 personer. Der er desuden en dobbelt sovesofa placeret i gangen på 1. sal. Der er dyner og puder til 8 personer.
  Lejen inkluderer forbrug af el, vand, varme og internet. Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder og viskestykker. Der er service til 12 personer. Diverse forbrugsvarer som fx rengøringsmidler og elpærer købes normalt af lejerne af huset efter behov.

  Køkkenet er velfungerende til de flestes behov, men man skal ikke forvente, at der er udstyr til alle formål. Hvis man har særlige behov, er det derfor en god idé at medbringe eget udstyr. Det er almindeligt, at man efterlader langtidsholdbare madvarer og andre produkter, som fx te, kaffe, krydderier, toiletpapir og rengøringsmidler, som kommende lejere kan få glæde af. Der bør ikke efterlades varer i køleskab eller fryser.

  Der er TV i stuen med appel-TV funktion og dermed adgang til DRs kanaler og mulighed for at anvende egne streaming tjenester. Der er desuden trådløst internet og nærmere information herom i husets gæstebog.

  I huset findes materiale om de mange muligheder for vandreture og udstillinger og børneaktiviteter i området. Turen med veteranbanen til den lille restaurant på Vrads station er på mange måder nærliggende. Der er heller ikke langt til mange midtjyske attraktioner, bl.a. Aqua i Silkeborg, Himmelbjerget, Randers Regnskov, det lille museum i den gamle skovridergård på Palsgård distrikt og helt tæt på et vandland på campingpladsen i selve Bryrup. Der er muligheder for at foretage indkøb af madvarer i Bryrup.

  Som lejer forventes man at efterlade huset i pæn, ryddet og rengjort stand til kommende lejere. Der er indgået aftale med en lokal rengøringshjælp, som almindeligvis vil have mulighed for at påtage sig rengøringen, hvis man gerne selv vil slippe for arbejdet. Det forventes, at huset er pænt rengjort til den næste lejer, dvs. der skal efterlades et rent køkken med rengjort køleskab og tømt opvaskemaskine, toiletter og bad skal være rengjort, huset skal være støvsuget, gulvene vasket og vindueskarmene må gerne være tørret af. Hvis man ønsker hjælp til rengøringen, så aftales dette direkte mellem lejer og rengøringshjælpen v/ Bodil Juul på telefon 5136 3386. Fakturering sker til ca. 230 kr. pr. time plus moms. Der kan i gennemsnitligt påregnes 2-2,5 timers arbejdstid.

  Hvis det skulle ske, at man oplever at overtage huset i tydelig urengjort stand, så kan den egelyansvarlige kontaktes mhp. at aftale nærmere. Hvis man ikke efterlader huset i tilfredsstillende rengjort stand, så vil man kunne modtage en regning for professionel rengøring.
  Hvis man er mange på ferie samtidig, hober husholdningsaffaldet sig hurtigt op, og det kan give problemer for de efterfølgende lejere. Særligt skal man være opmærksom på, at affaldscontaineren kun tømmes hver 14. dag - torsdag i lige uger – se tømningskalender på Silkeborg Forsynings hjemmeside. Der henstilles derfor til at sortere affaldet efter de lokale sorteringsregler (det fremgår tydeligt af indersiden af låget på spandene). Specialaffald kan afleveres på genbrugspladsen beliggende Ansøvej 1A, Them.
  VIGTIGT: Affaldsspandene skal ikke flyttes, og de skal vende med den rigtige side ud af, da man ellers risikerer, at de ikke tømmes. I højsæsonen vil der være to 240 liters spande til restaffald, og tømning sker hver 14. dag. Det betyder, at man i løbet af en uges ophold må fylde restaffald svarende til MAX 1 spand. Ved tømning hver 2. torsdag skal du derfor ved afrejse efter en uges ophold efterlade ½ hhv. 1½ tom spand til restaffald afhængig af, hvornår næste tømning finder sted. Produceres mere affald, så må man tage det med sig, når man forlader stedet. Hvis det skulle ske, at man overtager huset, hvor der tydeligt er efterladt for meget restaffald, så kan den egelyansvarlige kontaktes mhp. at aftale nærmere.

  Hvis man efterlader for meget affald til gene for de efterfølgende lejere, så vil man kunne modtage en regning for ekstra tømning.

  Når huset forlades i vinterhalvåret, skal alle radiatorer stilles på 1 på 1. sal og 1 ¼ i stueplan. Gulvvarmen i de to badeværelser stilles på 3.

  Alle døre undtagen til kælder, entreen mod øst og skunke skal stå åbne af hensyn til udluftningen.

  Ved problemer med fyret skal Dansk Varme Service kontaktes på nr.: 7010 9800 i stedet for Them VVS.
  Them VVS kontaktes på nr.: 8684 9535 eller 2162 4992 ved øvrigt VVS arbejde. Aftalen er lavet med begge nævnte. I alle tilfælde orienteres DM's sekretariat, som vil sikre, at den ansvarlige for ejendommen bliver orienteret, Huset bliver normalt gennemgået et par gange om året, hvor fejl og mangler bliver udbedret eller noteret mhp. senere udbedring. Men man forventes selv at løse mindre problemer – eller at leve med det, som i et almindeligt sommerhus. Problemerne bedes formidlet til sekretariatet mhp. opfølgning, og man kan evt. videregive oplysninger til kommende lejere i gæstebogen.

  Ved andre akutte problemer, så kan man kontakte sekretariatet på telefon 33 21 28 00 eller den ansvarlige for driften af hhv. huset eller skoven. Kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden under DFF bestyrelse.

Kontakt

Mail: egely@dm.dk

; ;