Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der, der på en eller anden måde kan henføres til dig er Personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre, opsamlet dem når du har besøgt vores hjemmeside, eller fået i forbindelse med at du har tilmeldt dig et arrangement eller kurser.

Dataansvarlig og DPO

Dansk Magisterforening er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om medlemmer, andre parter og besøgende på vores hjemmeside, og vi sørger for at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Dansk Magisterforening
CVR-nr.: 17542028
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon 38 15 66 00

Hvis Dansk Magisterforening fungerer som databehandler, vil vi foruden lovgivningen altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter persondata.

Dansk Magisterforening har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse samt vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandlingen af personoplysninger hos Dansk Magisterforening. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: dpo@dm.dk

De forskellige typer af behandling

Opdateret 15. oktober 2019

 • Hjemmesiden

  Når du besøger dm.dk, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende:

  • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing
  • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden
  • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål
  • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere om vores cookies her
  • Data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrette remarketing
 • Nyhedsbreve

  Du modtager vores nyhedsbreve enten fordi, du er medlem eller fordi du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevene. Har du selv tilmeldt dig nyhedsbrevene herunder med tilbud om kurser og andet, behandler vi dine personoplysninger, idet vi opbevarer dine oplysninger. Formålet med opbevaringen er blandt andet at vi kan blive ved med at levere nyhedsbreve til dig. Derudover sørger for at vi at tilpasse indhold og fremtidige arrangementer med henblik på vores markedsføring overfor dig. Vi gemmer følgende oplysninger

  • Navn
  • Titel
  • Arbejdsplads
  • Adresse
  • Telefon
  • E-mail
  • Typen af nyhedsbrev

  Vi anvender webbaserede tjenester som SurveyXact og Agillic til at udsende nyhedsbreve, håndtere tilmelding, gennemføre analyser, osv. Al data gemmes på servere inden for EU eller inden for Privacy Shield samarbejdet og videregives ikke til andre.

 • Kurser, arrangementer og netværk

  Når du deltager i et kursus eller arrangement eller ansøger om at deltage i et netværk, behandler vi de personoplysninger, som du har givet os. Det drejer sig om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse og arbejdsplads.

  Vores formål med at behandle dine personoplysninger er at kunne gennemføre et kursus, arrangement eller netværk, løbende at kunne orientere dig om praktiske forhold omkring afholdelsen af dem samt for at kunne sende dig materiale, deltagerlister og kursusbeviser.

  Sidst men ikke mindst, vil vi også i nogle tilfælde anvende dine personoplysninger til at udarbejde analyser og statistik. Dine personoplysninger vil dog blive anonymiseret i den forbindelse.

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre kurset, arrangementet eller netværket og evaluere dem. Hvis der er tale om et betalingsarrangement, vil vi dog opbevare dine personoplysninger i fem år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. 

 • Medlemsservice, modparter og andre parter

  Hvis du er medlem hos os, behandler vi dine personoplysninger som led i vores varetagelse af dit medlemskab, som blandt andet omfatter overenskomstforhandlinger, gentegning, rådgivning, kurser, organisering osv. Dine stamoplysninger sletter vi på det seneste af de to følgende tidspunkter, enten fem år efter, at du har meldt dig ud af vores forening eller samtidig med, at vi sletter den sidste medlemssag, vi har om dig. Som hovedregel opbevarer vi dine sager i hele din medlemstid og sletter dem først, når vores ansvar for rådgivningen udløber.

  Da vi rådgiver vores medlemmer om sager, modtager vi også personoplysninger om andre end vores medlemmer. Nogle gange efter en konkret vurdering, vurderer vi, at vi har tavshedspligt, at det er umuligt eller det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere her om vores behandling af personoplysninger. Skulle du have spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os.

 • Magisterbladet

  Hvis du er medlem hos os, sender vi dig månedligt Magisterbladet, der er et journalistisk skrevet og redigeret fagblad. Vi sender bladet til din fysiske adresse. Du har også mulighed for at få tilsendt Magisterbladet elektronisk til din e-mailadresse via Magisterbladet.dk.

  For at vi kan sende dig Magisterbladet, behandler vi dit navn, adresse og e-mailadresse.

  Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og den legitime interesse vi forfølger, er vores interesse i at være en faglig organisation, der informerer og skaber debat samt påvirker beslutningsprocesserne inden for blandt andet arbejds- og uddannelsespolitik.

  Du kan til enhver tid afmelde Magisterbladet ved at kontakte medlemsservice@dm.dk

  Til brug for vores udsendelse af Magisterbladet opbevarer vi oplysningerne, så længe du ønsker at modtage Magisterbladet fra os og i to år derefter. Bemærk, at hvis du er medlem hos DM, opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode som led i vores varetagelse af dit medlemskab, som du kan læse mere om under ”Medlemsservice, modparter og andre parter”.

 • Job

  Hvis du søger et job hos os behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger fra andre, som du har samtykket til, at vi må kontakte. Det gør vi for at vi kan vurdere din ansøgning og dig. Vi gemme alle ansøgninger i en periode på op til 6 måneder, sådan at vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

 • Hvordan

  For at vi kunne tilbyde dig medlemskab, en god hjemmeside, nyhedsbreve, kurser, arrangementer, netværk, rådgivning, organisering, jobs, osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

 • Sikkerhed

  De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere indenfor EU, som vi har sikret os har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

 • Har du spørgsmål?

  Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på persondata@dm.dk. Her kan du også rette henvendelse til, hvis du vil have indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, hvis du vil have rettet oplysninger om dig, som du ikke mener er korrekte, hvis du gerne vil have dine oplysninger slettet, eller hvis du vil trække et eller flere af dine samtykker tilbage.

  Du skal være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendige. Det betyder, at du enten ikke kan tilbagetage dit samtykket til vores behandling af dine oplysninger eller hvis du gør, så kan du ikke længere modtage vores nyhedsbrev, være medlem eller lignende.

  Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde her:
  Borgergade 28, 1300 København K, telefon 33 19 32 00, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.