Bryd tabuerne i arbejdsfællesskabet

Del artikel:

Her får du værktøjer til at bryde tabuerne i arbejdsfællesskabet. Udviklingen af værktøjet er forskningsbaseret og tager blandt andet udgangspunkt i viden om psykologisk tryghed og relationerne på en arbejdsplads. Med vores dialogkort kan I starte en dialog om de ting, der kan være svære at tale om i dagligdagen og få dem sat på dagsordenen.

Begrebet psykologisk tryghed dækker over medarbejderes oplevelse af, at kunne tale frit om det, de oplever som vigtigt på arbejdspladsen – uden at frygte repressalier eller eksklusion fra fællesskabet.

Angsten for ikke at blive forstået, lyttet til eller at blive taget alvorligt fylder derimod ofte i arbejdsfællesskaber, der oplever en lav grad af psykologisk tryghed. Det kræver nemlig tillid og tryghed i arbejdsfællesskabet, hvis vi skal finde modet til også at tale om det, som er svært.

At få sat arbejdspladsens tabuer på dagsordenen kan være afgørende for det gode arbejdsmiljø. Når tabuerne først er blevet italesat, er der mulighed for at I kan imødekomme og arbejde med dem. At få tabuerne på dagsordenen er et fælles ansvar. Men det store spørgsmål er, hvordan man gør. Mille Mortensen, der forsker i mobning og krænkende adfærd, har udviklet et dialogspil for og med DM. Med spillet kan I tage de første skridt i at opbygge den psykologiske tryghed på jeres arbejdsplads. Spillet kan bl.a. hjælpe jer til at:

 • tale om, hvornår I oplever psykologisk tryghed i jeres arbejdsfællesskaber
 • øge den psykologiske tryghed i jeres arbejdsfællesskaber
 • udvikle en fælles indsigt i, hvad der kan være vanskeligt og dermed kræver mod for jer at tale om i jeres arbejdsfællesskaber

I kan bruge spillet på et dialogmøde både i større eller mindre grupper på arbejdspladsen. Det er ofte en fordel, hvis lederen/lederne er med til at afvikle dialogmødet i arbejdsfællesskabet. Det betyder ikke, at lederen nødvendigvis skal være mødeleder; processen kan sagtens blive faciliteret af en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

Har I en klub for DM’ere, akademikere eller lignende på jeres arbejdsplads, kan I også vælge at bruge spillet som udgangspunkt for en dialog om arbejdsmiljøet hos jer. I det tilfælde kan konklusionerne fra jeres drøftelse bruges til at kvalificere tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentant til at tage en dialog om udfordringerne i jeres arbejdsfællesskab.

Psykologisk tryghed er afgørende på arbejdspladsen

Tør du godt fortælle om dine fejl på arbejdet, og er du ikke bange for, at dine kolleger ser ned på dig, hvis du taler om dine følelser? Så føler du formentlig en høj grad af psykologisk tryghed på din arbejdsplads.

Hvad er psykologisk tryghed?

Begrebet psykologisk tryghed dækker oplevelsen af at kunne tale frit om alt det, der føles vigtigt på arbejdspladsen uden at frygte at blive udskammet, forkastet eller udstødt fra fællesskabet. Forskning viser, at det mange ansatte oplever som vanskeligt at tale om på arbejdspladsen er fejl, tvivl, inkompetence, uvidenhed, usikkerhed, grænseoverskridende adfærd og følelser.

Hvorfor er det vigtigt at opbygge psykologisk tryghed?

Fra forskning ved vi, at mange fejl i arbejdet kunne have været undgået, hvis ansatte i højere grad følte sig trygge nok til at kunne tale højt om fejlene uden frygt for repressalier. Desuden højner en høj grad af psykologisk tryghed kvaliteten i arbejdet. Og endelig har forskning dokumenteret, at arbejdsfællesskaber, der oplever en høj grad af psykologisk tryghed, lærer mere af hinanden, er mere rummelige over for hinanden, trives bedre og er derfor mindre tilbøjelige til at forlade arbejdspladsen. 

Men hvad er psykologisk tryghed helt konkret? Jo mere du kan nikke genkendende til nedenstående udsagn, jo højere grad er din oplevelse af psykologisk tryghed på din arbejdsplads:

 • Jeg fortæller, hvis jeg begår fejl, er i tvivl om noget, hvis der er noget jeg ikke ved eller kan, hvis nogen eller noget går over min grænse, eller hvis jeg bliver usikker på noget, fordi…
  • Uenighed er ufarligt
  • Der er plads til at begå fejl
  • Jeg kan trygt bede om hjælp
  • De andre vil mig det bedste
  • Vi kan tale om det, som er svært
  • Vi lærer af hinandens forskelligheder
  • Følelser er harmløse
Spørgeskema om psykologisk tryghed

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}