Til indhold

Fusion mellem DM, JA og DSL

Fra 1. januar 2023 bliver de tre foreninger DM, JA og DSL fusioneret, hvis medlemmerne bakker op om det.

Allerede fra 1. januar 2022 indgik de tre fagforeninger i et fagligt og økonomisk sekretariat samt det faglige hjemsted BIO. Hvis fusionen bliver en realitet, vil fællesskabet være en af de større fagforeninger i Danmark med over 67.000 medlemmer. Heraf vil 12-14.000 have et professionelt afsæt inden for natur, fødevarer, landskab og miljø.

Hvad kan du se frem til, hvis fusionen bliver stemt igennem?

En stærkere fagforening

Med det nye fællesskab får du grundlæggende en stærkere fagforening med et skarpt fokus på biovidenskab i bredeste forstand. Organisationen vil kunne levere en markant profilering af fag- og ansættelsesområdet.

Medlemmer med DSL-uddannelser får fremover deres overenskomstinteresser mm. varetaget i underforeningen DM DSL, der bevarer DSL’s medlemskab af hovedorganisationen FH.

Styrket fagforeningsbetjening

Du får mere end 40 forhandlingskonsulenter til din rådighed. Det betyder dels, at det bliver lettere at komme i kontakt med rådgivningen, dels, at specialiseringen af rådgivningen bliver bedre. Det vil være muligt at gå mere i dybden på de enkelte områder.

Stærk BIO-søjle

BIO danner rammen om et fagligt fællesskab og identitet blandt medlemmerne. BIO indeholder styrkede faglige tilbud, netværk, profilering og fagkommunikation inden for miljø, natur, landskab og fødevarer. Ambitionen er at være dagsordensættende og profilere medlemmernes faglighed og arbejdsfelt.

Arrangementer

Du vil opleve et bredere udbud af arrangementer og tilbud, der tager udgangspunkt i din faglighed og dit ansættelsesområde. Studerende vil få tilbudt en række arrangementer, der særligt er henvendt til dem.

Netværk

Med en fordobling af medlemsgrundlaget på det naturvidenskabelige område bliver det muligt at danne nye specialiserede netværk, der både kan være geografisk eller fagligt forankrede.

Øget digitalisering

Nye digitale løsninger vil betyde mere målrettet kommunikation og skræddersyede tilbud til dig - og de tilbyder betjening, når du har brug for det.

Hvad sker der nu?

I september og oktober 2022 træffer JA og DSL’s medlemmer beslutning om fusionen via henholdsvis repræsentantskabsmøde og generalforsamling med efterfølgende urafstemning.

Vindmølle

Arrangementer

BIO tilbyder spændende arrangementer til grønne fagligheder.

Arrangementer i BIO

BIO-årsmøde 2022

BIO er resultatet af det stærke samarbejde mellem DM, JA og DSL, og et fagligt samlingspunkt for medlemmerne. BIO holder sit allerførste årsmøde den 30. september 2022. 

Læs mere og tilmeld dig årsmødet her