Privatansat leder eller direktør

Del artikel:

Hvis du skal ansættes som leder eller direktør i det private, vil du blive ansat på en individuel ansættelseskontrakt, som du selv eller DM kan forhandle.

Som privatansat leder er du typisk ikke omfattet af en overenskomst, men du vil som regel være omfattet af funktionærloven og ferieloven, og din kontrakt vil indeholde en række ekstra elementer:

  • Løn og pension
  • Bonusordning
  • Ferie
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Aktieoptioner
  • Konkurrenceklausuler 

Du kan se de typiske elementer i en kontrakt og DM’s bemærkninger til dem i skabelon til kontrakt for ledere og direktører. DM anbefaler, at du tager udgangspunkt i forslaget, når du skal udarbejde en lederkontrakt.

Download skabelon til kontrakt for direktører (Link kommer snarest)

Hvis du er offentlig ansat leder, er din løn og din ansættelse reguleret af en række forskellige aftaler, alt efter om du er ansat i stat, kommune eller region.

Løn

Lønnen for ledere varierer meget afhængig af branche, placering i organisationen, antal af medarbejdere og ledelsesrummet. I DM's lønstatistik for ledere kan du læse om, hvad andre ledere tjener i løn og bonus.

Læs mere om hvad andre privatansat ledere tjener

Privatansat direktør

Hvis du skal ansættes i en stilling som direktør, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil du som alt overvejende hovedregel ikke være omfattet af eksempelvis funktionærloven, ferieloven og en række andre love. Din kontrakt skal derfor omfatte en række forhold, der for andre er fastsat via lovgivningen.

I skabelonen til direktørkontrakt er alle de centrale punkter nævnt, ligesom der er en kommentar til enkelte punkter som eksempelvis ferie, opsigelsesvarsler og meget mere. Som direktør vil din løn være afhængig af virksomheden størrelse, og hvilken branche du skal ansættes inden for.

Download skabelon til kontrakt for direktører

Kontakt DM

Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du skal ansættes som leder eller er i tvivl om dine rettigheder.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}