Gode råd til lønforhandling som leder

Del artikel:

Her kan du læse om de grundlæggende spilleregler for forhandling når du skal ansættes som leder.

Ved forhandling er det vigtigt, du har fokus på løn men også på at få aftalt fratrædelsesvilkår. Det gælder både i forbindelse med nyansættelser og overgang til nye aftaler for allerede ansatte. Endelig er der også mulighed for at forhandle om pensionsbidragets størrelse.

Hvad betyder noget for lønnen?

 • Volumen og kompleksitet i det faglige og økonomiske ansvar
 • Omfanget og karakteren af strategisk ansvar
 • Områdets bevågenhed i organisationen og i offentligheden
 • Ledelseserfaring
 • Volumen og kompleksitet i medarbejdersammensætningen
 • Kompetencer og dokumenterede resultater
 • Forhandlingsposition og markedsværdi
 • Lønniveau i sammenlignelige stillinger i organisationen
 • Dine dokumenterede resultater
 • Dit bidrag til organisationens strategi og udvikling
 • Dine evner til at agere og træffe beslutninger ud fra organisationens samlede interesser
 • Dine evner til at håndtere forandringer
 • Dine evner som personaleleder
 • Dit potentiale og værdi for organisationen i fremtiden

Hvad betyder noget for en god lønforhandling?

Mellem lønforhandlingerne

 • Evaluer din seneste lønforhandling
 • Synliggør løbende dine resultater
 • Noter løbende dine resultater og udviklingen i dit ledelsesansvar

Økonomi og statistik

 • Brug lønstatistik som et pejlemærke til at sætte det rigtige mål for din lønforhandling
 • Skaf den nødvendige viden om organisationens økonomi og aktuelle prioriteringer mv.

Formuler et mål for din lønforhandling

 • Fastlæg et realistisk men ambitiøst mål
 • Tænk også i alternativer til løn
 • Ring evt. til DM for sparring og justering af forventninger

Formuler dine argumenter

 • Formulér få men klare argumenter
 • Vurdér vægten af dine argumenter
 • Vær forberedt på, hvad du kan blive mødt med at modargumenter

Under forhandlingen

 • Lyt aktivt efter hvad der bliver sagt
 • Fokusér på åbningerne og ikke afvisningerne
 • Hold fast i dine hovedargumenter, og at det handler om dine resultater

Resultatet

 • Er du tilfreds, så giv udtryk for det
 • Er du ikke tilfreds, så udtryk det positivt som en forventning, der peger fremad
 • Fik du ikke indfriet dit mål, så undersøgt, hvad der skal til

 

DM's e-læringsværktøj

DM har udviklet et e-læringsværktøj, hvor vi give gode råd til, hvordan du griber en lønforhandling an, før, under og efter selve forhandlingen. Første gang du besøger onlinekurser.dk, skal du tilmelde dig og oprette en profil.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}