Leder på universitetsområdet mv.

Del artikel:

Som chef på de højere forsknings- og uddannelsesinstitutioner bliver du ansat på overenskomstvilkår, og med en grundløn, som er centralt aftalt fra lønramme 37 og op til lønramme 41.

Dette gælder både for videnskabelige og administrative chefstillinger.

Ved universiteterne gælder dog en særlig aftale for institutledere og dekaner, hvor der er fastsat en særlig grundløn for disse stillinger.

Hvis der er tale om en stilling under lønramme 37, sker ansættelse som chefkonsulent med personaleledelse.

Din løn består af en grundløn og tillæg, som du både kan aftale i forbindelse med ansættelsen og ved senere forhandlinger.

Du kan forhandle din løn på baggrund af dine kvalifikationer, erfaringer og resultater. Ud over den faste løn, har du mulighed for at indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Som udgangspunktet forhandler du selv din løn, når du skal ansættes som chef. Forhandlingsresultat bliver herefter sendt til godkendelse hos DM.

Husk altid at kontakte DM og få rådgivning før lønforhandlingen. Vi ved, hvordan lønnen typisk ligger inden for de forskellige grupper.

Læs også: Lønstatistik for ledere i staten på undervisningsområdet

Lønsatser

På universiteterne gælder en særlig basisløn for institutledere og dekaner:

Institutleder

595.544 kr.  pr. 1. april 2024 - pr. måned 49.628,67 kr.

Dekan

716.263 kr.  pr. 1. april 2024 - pr. måned 59.688,58 kr.

For chefkonsulent med personaleledelse gælder et særligt løninterval.
Se løninterval for chefkonsulenter

Øvrige vilkår

Du kan enten få en varig ansættelse eller blive ansat på åremålsvilkår – det vil sige tidsbegrænset. Hvis du bliver ansat på åremålsvilkår, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige vilkår for åremålstillæg, eventuel tilbagegangsstilling, fratrædelsesbeløb og opsigelsesvilkår.

Læs mere om åremålsansættelse

Alle de øvrige vilkår, fx opsigelsesvarsel, pension, ferie, barsel og omsorgsdage følger AC-overenskomsten. For chefkonsulenter med personaleledelse gælder særlige regler om fratrædelsesgodtgørelse ved afskedigelse.

Se AC-overenskomsten

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}