Til indhold

Leder på universitetsområdet mv.

Som chef på de højere forsknings- og uddannelsesinstitutioner bliver du ansat på overenskomstvilkår, og med en grundløn, som er centralt aftalt fra lønramme 37 og op til lønramme 41.

Dette gælder både for videnskabelige og administrative chefstillinger.

Ved universiteterne gælder dog en særlig aftale for institutledere og dekaner, hvor der er fastsat en særlig grundløn for disse stillinger.

Hvis der er tale om en stilling under lønramme 37, sker ansættelse som chefkonsulent med personaleledelse.

Din løn består af en grundløn og tillæg, som du både kan aftale i forbindelse med ansættelsen og ved senere forhandlinger.

Du kan forhandle din løn på baggrund af dine kvalifikationer, erfaringer og resultater. Ud over den faste løn, har du mulighed for at indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Som udgangspunktet forhandler du selv din løn, når du skal ansættes som chef. Forhandlingsresultat bliver herefter sendt til godkendelse hos DM.

Husk altid at kontakte DM og få rådgivning før lønforhandlingen. Vi ved, hvordan lønnen typisk ligger inden for de forskellige grupper.

Læs også: Lønstatistik for ledere i staten på undervisningsområdet

Lønsatser

På universiteterne gælder en særlig basisløn for institutledere og dekaner:

Institutleder

535.008 kroner - pr. 1. april 2020

Dekan

643.456 kroner - pr. 1. april 2020

Lønramme Løntrin Løn pr. år
1. april 2020
     
37 50 574.890
38 51 654.121
39 52 718.199
40 53 803.606
41 54 906.182

For chefkonsulent med personaleledelse gælder et særligt løninterval.
Se løninterval for chefkonsulenter

Øvrige vilkår

Du kan enten få en varig ansættelse eller blive ansat på åremålsvilkår – det vil sige tidsbegrænset. Hvis du bliver ansat på åremålsvilkår, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige vilkår for åremålstillæg, eventuel tilbagegangsstilling, fratrædelsesbeløb og opsigelsesvilkår.

Læs mere om åremålsansættelse

Alle de øvrige vilkår, fx opsigelsesvarsel, pension, ferie, barsel og omsorgsdage følger AC-overenskomsten. For chefkonsulenter med personaleledelse gælder særlige regler om fratrædelsesgodtgørelse ved afskedigelse.

Se AC-overenskomsten

; ;