Timelønnet underviser

Del artikel:

Som timelønnet underviser på et universitet (undervisningsassistent), på en professionshøjskole eller en anden videregående uddannelsesinstitution, er du ansat efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning.

Ved undervisning, der forudsætter akademisk uddannelse, anvendes normalt forskellige timelønsatser afhængig af undervisningens niveau. 

Den aktuelle aflønning pr. undervisningslektion og pr. arbejdstime fremgår af DM’s løntabeller. Ud over timelønnen får du feriegodtgørelse på 12,5 procent.

Se løntabel for undervisningsassistenter

Som timelønnet underviser må du have op til 780 arbejdstimer om året. Arbejder du ud over 780 arbejdstimer, skal du ansættes på overenskomstvilkår.

Hvis I har indgået aftale om en undervisningsperiode på mindst fire måneder eller et undervisningstimetal på 50 timer eller derover, har du inden for ansættelsesperioden ret til løn under sygdom, ved barsel og adoption samt ved barns første sygedag.

Ekstern lektor ansat ved universitetet

Som ekstern lektor ansættes og aflønnes du efter cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.

Ansættelse som ekstern lektor kan ske varigt eller tidsbegrænset. Tidsbegrænset ansættelse sker normalt for tre år ad gangen.

Hvis du ansættes i en tidsbegrænset stilling er der mulighed for at blive forlænget i stillingen, men højst to gange, hvis der er tale om flere på hinanden følgende ansættelser.

Ansættelse som ekstern lektor kan højst omfatte 780 arbejdstimer om året.

Den aktuelle aflønning pr. undervisningslektion og pr. arbejdstime fremgår af DM’s løntabeller. Herudover får du 12,5 procent i feriegodtgørelse.

Som ekstern lektor har du inden for ansættelsesperioden ret til løn under sygdom og ved barsel og adoption, med mindre du har fuldtidsbeskæftigelse andetsteds.

Se løntabel for eksterne lektorer ansat ved universitetet

Ekstern lektor professionshøjskole eller erhvervsakademi

Som ekstern lektor ansat ved en professionshøjskole eller erhvervsakademi ansættes og aflønnes du efter cirkulære om timelønnet undervisning sats I.

Ansættelse som ekstern lektor sker tidsbegrænset for en periode på op til tre år med maksimalt 300 arbejdstimer om året.

Hvis du ansættes i en tidsbegrænset stilling er der mulighed for at blive forlænget i stillingen, men højst to gange, hvis der er tale om flere på hinanden følgende ansættelser.

Den aktuelle aflønning pr. undervisningslektion og pr. arbejdstime fremgår af DM's løntabeller. Herudover får du 12,5 procent i feriegodtgørelse.

Se løntabel for eksterne lektorer ansat ved professionshøjskole eller erhvervsakademi

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}