Underviser på professionshøjskole mfl.

Del artikel:

Når du bliver ansat som underviser på en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er grundlaget for din ansættelse og din løn reguleret i en række regler og aftaler.

De vigtigste regler og aftaler, som tilsammen udgør rammerne for din løn og dine ansættelsesvilkår generelt, er overenskomsten for akademikere i staten eller AC-overenskomsten og stillingsstrukturen.

Overenskomsten, som er aftalt mellem DM og staten, fastlægger blandt andet din basisløn, din arbejdstid, din ret til pension og dine vilkår ved afskedigelse. 

Hvis du ikke har en akademisk uddannelse, og bliver ansat som underviser på en professionshøjskole, bliver du typisk efter et særligt protokollat til AC-overenskomsten.

Stillingsstrukturen, som er fastlagt i en bekendtgørelse, beskriver, hvilke stillingskategorier du kan blive ansat i, fx som forskerstuderende, adjunkt, lektor eller docent, hvilke krav der knytter sig til de forskellige stillingskategorier, og hvordan man kvalificerer sig til dem.

Bliver du ansat som timelærer (maksimalt 780 arbejdstimer årligt) eller ekstern lektor (maksimalt 300 arbejdstimer årligt) sker det heller ikke efter AC-overenskomsten, men efter Finansministeriets timelønscirkulære.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}