Ansøgning om forskningsmidler

Del artikel:

Mange ansøgninger om forskningsmidler følger den statslige overenskomst, hvad angår løn og feriegodtgørelse. Få overblik over, hvad der skal med i ansøgningen.

Hvis du skal søge fonde eller råd, der følger den statslige overenskomst, som eksempelvis forskningsrådene, kan du her læse om, hvordan du udformer en ansøgning i forhold til din løn.

Lønnen

Lønnen består af en skala nettoløn på det relevante løntrin samt et pensionsbidrag på 17,1 procent af denne.
Du skal være opmærksom på, at der er to lønskalaer: 

 • cand.mag. lønskala (A-skalaen) 
 • cand.phil. skala (B-skalaen) 

Som kandidat starter du på trin 4, cand. phil. på trin 2, bachelorer på trin 1. Din indplacering på lønskalaen afhænger desuden af din tid på arbejdsmarkedet.

For hver 12 måneders ansættelse optjener du 1 års lønanciennitet. Arbejdstid på mindst 15 timer pr. uge giver fuld lønanciennitet. Mindre end 15 timer per uge giver halv lønanciennitet.

Husk at søge så mange penge, at der er råd til, at du stiger i anciennitet. Desuden skal du være opmærksom på at du som ph.d.-stipendiat kan have erhvervet anciennitet forud ligesom alle andre grupper.

Se også: Forskningsansøgning og løn

Kvalifikationstillæg

Når du søger en lønbevilling efter det nye lønsystem, er der mulighed for at få lagt et kvalifikationstillæg oven i det "faste" centralt aftalte tillæg.

Faste tillæg er tillæg, som er aftalt i overenskomsten. De faste tillæg, der skal søges om i ansøgningen, afhænger af det kvalifikationsniveau, du har.

Forskningsrådene har meddelt, at de ikke vil give tillæg, der betyder, at ansatte, der er eksternt finansieret af en forskningsrådsbevilling, bliver lønførende i forhold til ansatte på institutionerne. Omvendt har Rådene også sagt, at de som udgangspunkt ikke vil give mindre end det, der generelt er aftalt på institutionerne.

På den baggrund er det en god ide at kontakte den lokale tillidsrepræsentant for at høre nærmere om, hvorvidt der er indgået en forhåndsaftale om tildeling af tillæg samt eventuelt hvilken tillægspolitik, man har på stedet. Såfremt der er en lønpolitik på stedet, skal der naturligvis argumenteres i forhold til den, når du søger om kvalifikationstillæg.

Kvalifikationstillæg kan have alle størrelser og vil som udgangspunkt være pensionsgivende.

Oversigt over løn og tillæg på dit område

Gammelt lønsystem

Hvis du kommer direkte fra en stilling inden for statens område og følger det gamle lønsystem, så kan du fortsætte på dette. I sådan en situation kan du søge om løn efter det gamle lønsystem.

Ansøgning om ph.d.-stipendiat

Der skal søges om tillæg svarende til ph.d.-stipendiat. Se tabellen længere nede.

Ansøger på kandidatniveau

Der skal søges om tillæg svarende til videnskabelig assistent. Se tabellen længere nede.

Ansøger på ph.d.-niveau

Der skal søges om et tillæg svarende til adjunkt-niveau. Se tabellen længere nede.

Ansøger på lektor/seniorforsker-niveau

Der skal søges om et tillæg svarende til lektortillægget. Se tabellen længere nede.

Ansøger på professorniveau

Professorer ansættes på overenskomstvilkår med en løn svarende til lønramme 37, eventuelt i lønramme 38. Se tabellen længere nede.

Der gives et pensionsgivende tillæg til overenskomstlønnen, som udligner forskellen på det aktuelle løntrin på AC-lønskalaen og lønnen i lønramme 37 eller 38.

Feriegodtgørelse

Der skal beregnes 12,5 procent af nettoskalalønnen, det faste tillæg, eventuelt kvalifikationstillæg samt af eget pensionsbidrag for disse løndele (1/3 af 17,1procent).
Af tabellen kan du se, hvad dette er af skalatrinene på ny løn samt af de faste pensionsgivende tillæg.

Husk også at søge om midler til at udbetale de særlige feriefridage (5 dage pr. år), såfremt feriefridagene ikke afholdes.

ATP og AUB

I ansøgningen skal der også være midler til at betale ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) og AUB (Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag). Begge er arbejdsgiverens bidrag.

ATP er på 180,00 kr./måned
AUB er på 172,25 kr./måned

Lønbudget pr. måned

 1. Løn netto kr.
 2. Fast tillæg netto kr.
 3. Evt. kvalifikationstillæg netto kr.
 4. Eget pensionsbidrag af disse løndele (1/3 af 17,1 procent) kr.
 5. Feriepenge 12,5 procent af løn, tillæg samt eget pensionsbidrag kr.
 6. Udbetaling af særlige feriefridage (5 pr. år) såfremt disse ikke afholdes kr.
 7. Arbejdsgivers pensionsbidrag af nettoløn og tillæg (2/3 af 17,1 procent) kr.
 8. Arbejdsgivers ATP-bidrag kr.
 9. Arbejdsgivers AUB-bidrag kr.

Husk datoen for oprykning til næste skalatrin.

Almindelige prisstigninger skal også indregnes.

Der må forventes en lønstigning på 2 procent årligt, hvorfor det ansøgte beløb skal opskrives med denne faktor hvert år, hvis du søger en bevilling der rækker flere år frem.

Stigningen i omkostninger forventes at være på 3 procent årligt, hvorfor det ansøgte beløb skal opskrives med denne faktor hvert år, hvis du søger en bevilling der rækker flere år frem.

Løn i staten for ph.d.-stipendiater inkl. feriepenge
Løn i staten inklusive feriepenge

Forskningsbevilling og eventuelt lønmodtager

Hvis du modtager et stipendium/forskningsbevilling, er du formelt set ikke lønmodtager, med mindre du modtager et ansættelsesbrev fra en værtsinstitution, som påtager sig at administrere stipendiet.

Hvis du ikke finder en værtsinstitution og dermed ikke bliver lønmodtager, så kan der opstå problemer, hvis du bliver syg eller gravid i stipendieperioden. Kontakt DM, hvis du ønsker flere oplysninger.

Hvis du finder en værtsinstitution, skal du være opmærksom på, at institutionen skal have penge for at administrere stipendiet, stille vejleder til rådighed samt dække udgifter til rejser, udstyr, forsvar og meget andet.

I hverdagen er der ikke den store forskel mellem værtsinstitutionens egne ansatte og dig som eksternt finansieret ansat. Når du er ansat ved en institution, vil der ikke være problemer med hensyn til løn under sygdom og graviditet. Du kan også ligesom de fastansatte komme i betragtning ved fordeling af de tillæg, som institutionen og tillidsrepræsentanten forhandler lokalt.

For begge grupper gælder det, at den, der har fået bevillingen, bærer et ansvar for at projektet bliver gennemført inden for den budgetterede periode.

Læs mere og find ansøgningsskemaer på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside
Læs mere om EU's forskningsprogrammer

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}