Forskningmedarbejder på offentlig institution

Del artikel:

Er du ansat som videnskabelig medarbejder på en offentlig forskningsinstitution, fx Kunstakademiet, Forsvarsakademiet, visse museer, sektorforskningsinstitutioner eller GEUS, er grundlaget for din ansættelse og din løn reguleret i en række regler og aftaler.

De vigtigste regler og aftaler, som tilsammen udgør rammerne for din løn og dine ansættelsesvilkår generelt, er overenskomsten for akademikere i staten eller AC-overenskomsten og stillingsstrukturen.

Overenskomsten, som er aftalt mellem fagforeningerne og staten, fastlægger blandt andet din basisløn, din arbejdstid, din ret til pension og dine vilkår ved afskedigelse.

Stillingsstrukturen, som er fastlagt i en bekendtgørelse, beskriver, hvilke stillingskategorier du kan blive ansat i, fx adjunkt, lektor eller docent, hvilke krav der knytter sig til de forskellige stillingskategorier, og hvordan man kvalificerer sig til dem.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}