Del artikel:

Når du bliver ansat som underviser og forsker på et af de danske universiteter, er grundlaget for din ansættelse og din løn reguleret i AC-overenskomsten og stillingsstrukturen.

De vigtigste regler og aftaler, som tilsammen udgør rammerne for din løn og dine ansættelsesvilkår generelt, er overenskomsten for akademikere i staten eller AC-overenskomsten og stillingsstrukturen. 

Overenskomsten, som er aftalt mellem DM og staten, fastlægger blandt andet din basisløn, din arbejdstid, din ret til pension og dine vilkår ved afskedigelse.

Stillingsstrukturen, som er fastlagt i en bekendtgørelse, beskriver, hvilke stillingskategorier du kan blive ansat i, fx adjunkt, lektor eller professor, hvilke krav der knytter sig til de forskellige stillingskategorier, og hvordan man kvalificerer sig til dem.

Der er særlige regler, hvis du bliver ansat som undervisningsassistent i henhold til Finansministeriets timelønscirkulære eller som ekstern lektor, hvor grundlaget er Aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.

AC-overenskomsten anvendes således ikke i forbindelse med ansættelser på timeløn.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}