Til indhold

Sprogcentre for voksne indvandrere

Her finder du en oversigt over løn for ansatte på Sprogcentre for voksne indvandrere.

Kommunale sprogcentre

Der er overenskomst på dette område mellem Lærernes Centralorganisation og KL. 

Ansættelse som lærer på ny lønskala

Grundløn: Løntrin 30 + et løntrinstillæg

Kvalifikationsløn: (indplacering på grundlag af afsluttet uddannelse)

  • efter 4 års beskæftigelse: løntrin 34 + et løntrinstillæg
  • efter 8 års beskæftigelse: løntrin 39
  • efter 12 års beskæftigelse: løntrin 39 + et løntrinstillæg

Personlig ordning

Lønindplacering: Løntrin 42 og 42 + et løntrinstillæg

Funktionstillæg: (se nedenfor)

Funktionstillæg
(obligatoriske)
Grundbeløb
31. marts 2000
Aktuelt beløb
uden pension
1. oktober 2021
Sprogcentertillæg 10.000                                               14.569,33 pr. år
                                                    1.214,11 pr. md.
Lærere, der er stedfortræder (souschef),
hvor der ikke er ansat en mellemleder
15.400                                               22.436,77 pr. år
                                                    1.869,73 pr. md.
Undervisningsvejleder 10.000                                               14.569,33 pr. år
                                                    1.214,11 pr. md.

 

Tillæg Grundbeløb
31. marts 2000
Aktuelt beløb
uden pension
1. oktober 2021
Undervisningstillæg pr. time:
300-680 timer (Ny Løn) 27,09                                                       39,47
300-680 timer (pers. ordning) 9,96                                                       14,51
681 og derover 84,05                                                     122,46
Tillæggene er pensionsgivende og afregnes pr. påbegyndt halve time
Timetillæg pr. undervisningstime 33,23 48,41

 

Timelønnede lærere

Timelønnen for lærere udgør følgende:

  Grundbeløb
31. marts 2000
Aktuelt beløb
uden pension
1. oktober 2021
Løn pr. arbejdstime 141,27                                                     205,82
Løn pr. undevisningslektion
(60 min.)
268,41                                                     391,06

 

Der ydes feriepenge med 12,5 procent.

Ansættelse som lærer ved et privat sprogcenter

Ved ansættelse som lærer på et privat sprogcenter inden for FOA's område er der indgået selvstændig overenskomst med Lærernes Centralorganisation, som ligner den, der gælder for de kommunale sprogcentre.