Til indhold

Her finder du information om løn for forelæsere og undervisere, der underviser på Folkeuniversitetet.

Lønningerne på dette område er ikke fastlagt ved aftale, men i henhold til lovgivning. 

Folkeuniversitetets aktivitetsformer er forelæsninger og universitetskurser. En forelæsning består normalt af en dobbelttime, og forelæsninger kan knyttes sammen i en forelæsningsrække af en varighed på 2-6 dobbelttimer.

  Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. oktober 2021
Forelæsninger
(pr. dobbelttime)
1.754 1.954,61
Undervisning i øvrigt
(pr. dobbelttime)
1.096 1.221,27

 

Til ovenstående lønninger ydes 12,5 procent feriegodtgørelse.

Til forelæsere/undervisere ydes time- og dagpenge samt godtgørelse af rejseudgifter efter statens regler.