Til indhold

DM Kultur og Medier

Her finder du information om sektoren DM Kultur og Medier

Medlemsgruppen består af ansatte inden for kulturområdet på både det private og offentlige arbejdsmarked.

DM Kultur og Medier er en ny sektor i DM. Sektoren samler ansatte ved museer, medier og forlag, biblioteker, arkiver, festivaler, sproghøjskoler, højskoler, offentlige kulturinstitutioner, kunstneriske uddannelsesinstitutioner (undtagen musikkonservatorier), folkekirken, naturparker, private kulturvirksomheder, private medievirksomheder og lignende kulturarbejdspladser på tværs af den offentlige og private sektor.

DM Kultur og Mediers formål er at bidrage til at fremme bedst mulige løn/indtægts-, arbejds- og levevilkår på sektorens arbejdspladser samt at organisere medlemmer på sektorens arbejdspladser omkring fagligt relevante spørgsmål og lokal udmøntning af sektornære politiske beslutninger.