Ny ferielov

Del artikel:

Den nye ferielov introducerer samtidighedsferie og skal blandt andet sikre, at nyuddannede lønmodtagere får ret til fire ugers betalt ferie om året. Loven trådte i kraft 1. september 2020.

Husk at holde din ferie

Med den nye ferielov følger også nye regler for, hvad du skal være obs på, når du skal holde ferie. 

Samtidighedsferie

I Danmark har vi været vant til først at skulle optjene betalt ferie i kalenderåret (1. januar til 31. december), før vi har kunnet holde ferie med løn fra 1. maj året efter. Som nyuddannet har der derfor kunnet gå op til 16 måneder, før man har kunnet holde ferie med løn. Det samme gælder, hvis man har været ude af arbejdsmarkedet i længere tid.

De nye regler gør op med det grundlæggende princip om, at du skal optjene retten til at holde betalt ferie i et optjeningsår, før du kan holde ferien i et ferieår. Efter den ny ferielov kan du bruge feriedagene allerede måneden efter, at du har optjent dem.

Fremover optjener du ferie i perioden 1. september–31. august i det følgende år. Dette kaldes ferieåret. Den ferie, du optjener i ferieåret, kan afvikles i ferieafholdelsesåret, der starter samtidig med ferieåret 1. september, men løber helt ind til 31. december i det følgende år.

Meld dig ind

Bliv medlem af DM og få råd og vejledning om den nye ferielov.

Stadig ret til 5 ugers ferie

Du optjener fortsat 2,08 feriedage pr. måned, svarende til 25 feriedage/5 uger på et år.

Du har ret til at holde 5 ugers ferie i ferieafholdelsesåret. Hovedferieperioden er fortsat 1. maj–30. september, men efter den nye ferielov har du ret til at holde de 4 uger i ferieåret, dvs. inden 31. august. Du har også som hovedregel ret til at holde de 2 ugers øvrig ferie i perioder på mindst 5 dage.

Der sondres fortsat mellem ret til at holde ferie uden løn og ret til at holde ferie med løn.
Læs mere om ferie med løn

Du har stadig mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du kan overføre eller få udbetalt ferie ud over 20 dage (den 5. ferieuge). Ved overgangen til samtidighedsferie pr. 1. september 2020 vil tilgodehavende ferie automatisk blive overført til det nye ferieår, også den 5. ferieuge. Herefter (for kommende ferieår) vil din tilgodehavende ferie for 5. ferieuge derimod automatisk blive udbetalt, hvis du ikke har indgået aftale om at overføre den.

Feriefridage og anden frihed fastsat i overenskomst eller ved individuel aftale, herunder den 6. ferieuge, er fortsat ikke reguleret af ferieloven.

Du skal til at planlægge ferie på en ny måde

Med samtidighedsferieprincippet vil du ikke længere få 25 feriedage med løn fra 1. maj til brug i det kommende ferieår.

Den løbende feriedagsoptjening betyder, at du skal vænne dig til løbende at holde regnskab med dine feriedage og indtænke dine kommende ferieplaner så tidligt som muligt, så du ikke risikerer at mangle feriedage med løn, når du ønsker at afvikle ferie. 

På borger.dk kan du planlægge din ferie med ferieplanlæggeren

Beregneren tager ikke højde for godkendte fleks- og afspadseringstimer, feriefritimer og andre betalte fridage med løn, der ikke er feriedage. Husk at have et overblik over disse dage også, når du planlægger dine kommende fri- og feriedage.

Tænk i ferieoverførsel allerede i år

Hvis du kan få en aftale med din arbejdsgiver om ferieoverførsel af 5. ferieuge til det kommende ferieår, kan du gemme denne (optjente) ferie, til du får brug for den. Hvis du ved, hvornår du ønsker at bruge ferien, bør den øremærkes i aftalen med arbejdsgiver.

Ferietillæg

Ferietillægget er stadig 1 procent efter de nye regler, men kan være højere i lokale overenskomster.

I den nye ferielov har arbejdsgiver mulighed for at vælge mellem to forskellige måder at udbetale ferietillægget på. Enten kan ferietillægget udbetales samtidig med ferieafholdelsen, eller også kan ferietillægget udbetales i to årlige rater i henholdsvis maj og august.

Udbetalt ferietillæg kan ikke kræves tilbagebetalt.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}