Regler for fri 24. og 31. december samt 1. maj og 5. juni

© Morten Bengtsson

Del artikel:

For at have ret til betalt fri skal det fremgå af din overenskomst eller individuelle aftale, uanset om du er offentligt ansat eller privatansat.

Du har ikke automatisk ret til at holde fri med løn 24. og 31. december samt 1. maj og grundlovsdag.

Men der er undtagelser. For at have ret til betalt fri en eller flere af de fire dage skal det fremgå af din overenskomst eller individuelle aftale med din arbejdsgiver, uanset om du er offentligt ansat eller privatansat.  

Der kan også være lokale aftaler eller kutymer på din arbejdsplads, som vil gøre nogle af dagene til arbejdsgiverbetalte fridage. Fx er det kutyme på mange offentlige arbejdspladser, at fx 1. maj og/eller grundlovsdag er halve fridage.

Det samme gælder 24. og 31. december, hvor mange akademikere ikke er på arbejde. Men det vil være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, om dagene er betalt af arbejdsgiver eller medarbejderen selv.

Regler og kutymer på din arbejdsplads

Er du i tvivl om, hvordan kutyme er på din arbejdsplads, eller hvordan reglerne er skruet sammen, så kontakt din tillidsrepræsentant eller DM.

Maksimér din ferie: Udnyt helligdagene i 2024

Udnyt helligdagene i 2024, så du får flest sammenhængende feriedage.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}