Ferie og sygdom

© rawpixel.com

Del artikel:

Hvis du bliver syg, er du lovligt forhindret i at holde din ferie, og du har mulighed for at udskyde din ferie.

Den udskudte ferie kaldes din erstatningsferie. Din ret til at holde ferie i tre uger i sammenhæng gælder fortsat – også selvom din erstatningsferie eventuelt først kan holdes uden for hovedferieperioden. Din ret til erstatningsferie er forskellig, alt efter om du melder dig syg inden eller under ferien.

Hvis du bliver syg inden ferien

Melder du dig syg, inden ferien begynder, det vil sige ved arbejdstids begyndelse den første feriedag, har du ikke pligt til at begynde ferien, og du får erstattet alle dine tabte feriedage. Du er berettiget til at få ferien udskudt, indtil du igen er rask. Dette gælder også, hvis virksomheden har ferielukket.

Hvis du bliver syg i ferien

Bliver du syg under ferien, skal du give besked til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Du skal kunne dokumentere din sygdom allerede fra første sygedag med en lægeerklæring, og du skal selv betale for erklæringen. Når du melder dig syg i ferien, er der en samlet karensperiode på fem dage. Det vil sige, at du først kan få erstattet dine feriedage fra og med den sjette feriedag. Har du optjent færre end 25 feriedage, vil karensperioden være tilsvarende kortere. Har du for eksempel kun optjent 20 feriedage, vil karensperioden være på fire dage.

Når du bliver rask igen

Når du bliver rask, skal du melde dig rask hos din arbejdsgiver. Her skal du fortælle, om du ønsker at holde resten af den planlagte ferie, eller om du vil møde på arbejde og holde ferien senere. Du har ikke ret til at holde din erstatningsferie umiddelbart efter din raskmelding, med mindre din arbejdsgiver er indforstået med det.

 

Få hjælp hos os

Hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet i din konkrete situation, så ring eller skriv til os. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje