Særligt for dig, der er statsansat

Del artikel:

Vi har her samlet hovedresultaterne, som gælder for alle akademikere i staten. Få et overblik over forligene på det statslige område og se, hvad der gælder særligt for din ansættelse. Nederst er der links til resultater på de specifikke områder og den samlede forligstekst.

Der er nu landet en ny to-årig overenskomst med staten. Den økonomiske ramme er 8,8% over to år, forbedrede barselsvilkår samt bedre rammer for fleksibilitet.

Løn

Vores højest prioriterede krav var løn, og derfor er vi tilfredse med, at der med aftalen er sikret reallønsfremgang. Med en økonomisk ramme på 8,8% betyder det, at du allerede i år den 1. april 2024 får en lønstigning på 5,9%.

Den 1. april 2025 er der afsat 1,7 % til lønforbedringer, og der er indlagt en særlig ekstraforhandling i 2025 om lønnen, hvor der tages udgangspunkt i udviklingen på privatområdet. 

At så stor en del af den økonomiske ramme udmøntes tidligt i perioden har været vigtigt for os på grund af inflationen. Vi har arbejdet for, at medlemmerne hurtigt får flere penge i lommerne.

Vi har også aftalt en forbedring af den reguleringsordning, der sikrer, at de statslige lønninger følger den private lønudvikling. Det har været afgørende for os, at lønningerne i det offentlige følger med op, når lønnen stiger i det private. Kun sådan kan man tiltrække kompetent arbejdskraft til det offentlige område.

 

1. april 2024

1. april 2025

1. nov. 2025

I alt

Aftalte generelle lønstigning

4,83

1,27

0,20

6,30

Udmøntning fra reguleringsordningen

1,06

0,04

0,00

1,10

Skøn for reststigningen

0,00

0,40

0,00

0,40

I alt

5,89

1,71

0,20

7,80

Der er herudover afsat 1,0% til andre formål, så ramme udgør i alt 8,8 pct.

Pension

Vi har også fået løftet pensionsprocenten med 0,97 procentpoint pr. 1. april 2025, så den samlet kommer op på 18,07%.

Den del af pensionsbidraget, der overstiger 15% kan man vælge at få udbetalt som løn eller overført til en opsparingskonto, som oprettes i tilknytning til pensionskassen, og som giver mulighed for at spare op til større fleksibilitet i indretningen af et langt arbejdsliv. Vi anbefaler fortsat en høj indbetaling til pension, men der bliver også andre fleksible muligheder nu.

Særlig feriegodtgørelse

Der er aftalt en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse fra 1,5% til 2,02% med virkning fra 1. april 2024. Samtidig ophører særskilt udbetaling af St. Bededagstillægget, som udgjorde 0,45%.

Opsparing af frihed

Det bliver muligt at opspare frihed af afspadsering og særlige feriedage til senere brug, som giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af friheden. Der kan opspares frihed op til 15 dage i alt, og heraf 8 dages afspadsering i ordningen.

Ændringen træder i kraft 1. maj 2025.

Barsel

Aftalen sikrer løn i yderligere 3 uger til alle medforældre under den øremærkede barsel i staten. Det giver familier bedre muligheder for at udnytte den øremærkede barsel i den nye barselsorlov, at man nu får løn i hele perioden.

Det er meget positivt, at vi nu har sikret flere ugers barsel med løn til fædre og medmødre. Vi ved, at løn spiller en stor rolle for, om partneren tager barsel, og vi forventer, at endnu flere kommer til at bruge hele den øremærkede barselsperiode, når der nu kommer fuld lønret på statens område.

Derudover har vi fået forbedret lønret for flerlinge- og soloforældre.

Ændringerne træder i kraft for børn født 1. april 2024 eller senere.

Kompetenceudvikling

Den statslige kompetencefond videreføres, og parterne vil i perioden styrke det fælles arbejde med strategisk kompetenceudvikling.

AI

Vi har aftalt, at de centrale aftaler (fx Samarbejdsaftalen) skal gennemgås, for at de bedre understøtter de lokale drøftelser af implementering af kunstig intelligens. Det skal gøres for at sikre, at I på arbejdspladserne kommer godt rundt om både potentialer og risici.

Tillidsvalgte

Vi har forbedret forholdene for de tillidsvalgte: Der skal bl.a. forhandles en tillidsrepræsentantstruktur på institutioner med spredte lokationer eller medarbejdergrupper over 100 medarbejdere. Vores tillidsvalgte får nu også ret til at mødes med nye kolleger i arbejdstiden, hvilket er godt for organiseringen på arbejdspladserne.

Du kan dykke yderligere ned i resultaterne, som du finder på hjemmesiden her.

Særligt for dit område

Der er desuden resultater, der berører forskellige ansættelsesformer i staten. Du kan her se, hvordan det specifikt ser ud for dit område:

Special- og chefkonsulenter i departementerne

Videnskabelige medarbejdere på statens område

Ledere på statens område

Undervisere på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelser

 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}