Ledere på statens område

Del artikel:

Få et overblik over, hvad forligene betyder for dig, der er ansat som leder på statens område.

Den nye overenskomst betyder, at chefer i åremålsstillinger ansat efter rammeaftalen om kontraktsansættelse bliver sikret ret til en fratrædelsesgodtgørelse ved afsked i åremålsperioden. 

Det betyder, at de ved uansøgt afsked i åremålsperioden ikke bliver stillet ringere end varigt ansatte chefer, hvis de ikke er sikret varig ansættelse ved afsked fra åremålsstillingen.

I Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten bliver bunden af lønintervallet forhøjet for chefer i løngruppe 1 og 2. For løngruppe 1 betyder det, at bunden af intervallet forhøjes med 10.518 kr. årligt og i løngruppe 2 forhøjes bunden af intervallet med 26.293 kr. årligt (i aktuelle beløb).

Chefer der ansættes ved den selvejende institution ASTRA omfattes af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø fortsættes.

Ændringerne har virkning fra 1. april 2024.

 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}