Del artikel:

Tidsplan

Alle datoer er foreløbige og kan justeres alt efter status på forhandlingerne.

 • 15. november og 7. december 2022: DM’s overenskomstudvalg (OKU) drøfter og beslutter DM’s debatoplæg til OK24

 • Uge 3 - 9 2023: Kravsindsamling, drøftelse med medlemmer og tillidsrepræsentanter om temaer til OK24

 • Uge 11-14 2023: Behandling af temaer og krav i DM’s sektorbestyrelser, udvalg og relevante netværk, 

 • 5. april 2023: Frist for indstilling af krav til DM's overenskomstudvalg

 • 10. maj og 6. juni 2023: DM's overenskomstudvalg drøfter og beslutter indstilling af DM’s krav til OK24 til godkendelse i DM's Hovedbestyrelse

 • Juni 2023 (uge 25): Hovedbestyrelsen godkender DM’s krav til OK24

 • Ultimo juni 2023: DM’s krav sendes til AC

 • August-september 2023: AC’s forhandlingsudvalg drøfter alle kravene fra de 28 medlemsorganisationer og udvælger krav til forhandlingsaftalen.

 • Ultimo oktober: DM’s Hovedbestyrelse godkender forhandlingsaftalen.

 • November 2023: Krav koordineres i Forhandlingsfællesskaberne.

 • Ultimo december: Krav udveksles med arbejdsgiverne, stat, kommuner og regioner.

 • Januar-februar 2024: Forhandlinger

 • Medio/ultimo februar 2024: har vi (forhåbentlig) et resultat

 • Marts 2024: resultatet sendes til afstemning blandt medlemmerne

 • Hvis afstemning giver et ”ja”, så træder den nye overenskomst i kraft 1. april 2024

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}