DM’s hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til OK24

Del artikel:

Et markant og mærkbart løft af lønnen, rammer der understøtter fleksibilitet i indretning af arbejdslivet samt en ligestillingssejr. Det peger DM's hovedbestyrelse blandt andet på i forhandlingsresultatet, når de anbefaler et ja til OK24.

Det har ved forhandlingerne i OK24 været DM’s højeste prioritet at levere et resultat, som for alvor kan mærkes på lønnen. Det er tiltrængt efter en periode, hvor inflationen har været høj og har mindsket købekraften.    

Forhandlingsresultatet giver et markant og mærkbart løft af lønnen i overenskomstperioden 2024-2026, og DM’s vurdering er, at resultatet vil medvirke til at indhente en god del af det inflationstab, der har været i den forudgående periode. I overenskomstperioden isoleret set vil resultatet give en udvikling i reallønnen, som skønnes til 3,5 pct.

DM finder det særligt positivt, at lønstigningerne i overenskomstperioden er aftalt, så der sker en stor lønstigning allerede fra april måned 2024. Det vil give en hurtig, positiv effekt på lønnen og på købekraften.

DM ser det som en væsentlig forbedring, at der er aftalt et nyt og forbedret indeks i reguleringsordningen, som betyder, at der fremadrettet bliver en mere retvisende og styrket sammenhæng mellem lønudviklingen i det offentlige og det private. Det er DM’s vurdering, at dette vil bidrage positivt til at styrke lønudviklingen i det offentlige.

Udover forbedring på lønnen har det i forhandlingerne været afgørende for DM at få taget hul på nye løsninger, som understøtter fleksibilitet i indretning af arbejdslivet, og som giver muligheder for den enkelte til i højere grad at indrette sig efter behov og livssituation mv.  

Der er i resultatet taget de første skridt til flere tiltag, som giver nye og bedre muligheder for fleksibilitet, og som også kan være trædesten for at udbygge forbedringerne i fremtiden.

Det drejer sig bl.a. om fleksible muligheder for opsparing og afvikling af 6. ferieuge, udvidelse af mulighederne for frit valg mellem løn og pension på en større andel af pensionsbidraget, og en ny mulighed for at indbetale en andel af pensionsbidraget til en fleksibel opsparing i pensionskassen. Tiltag, som alle kan bidrage til større fleksibilitet for den enkelte.

Resultatet indeholder også en ligestillingssejr. Der er aftalt forbedret lønret under barsel til partneren til den gravide og til flerlinge- og soloforældre. Det har for DM været en mærkesag at sikre disse forbedringer.

Det er DM’s vurdering, at resultatet af forhandlingerne i OK24 samlet set giver god værdi for medlemmerne.

Vi har dog ikke denne gang opnået det, vi ønskede på arbejdspres og -mængde og på arbejdstid og fleksibilitet i arbejdstiden. Det vil vi fortsat sætte fokus på, og det vil fortsat været højt prioriteret i DM at arbejde for løsninger både lokalt og centralt, så vi får et bæredygtigt arbejdsliv.   

Resultatet for OK24 indeholder forbedringer på mange områder ud over det, som er fremhævet ovenfor, og det gælder både generelle forhold for alle samt flere forbedringer af løn og vilkår for særlige grupper. Hvad der er aftalt for særlige grupper, generelle vilkår og en fuldstændig gennemgang af forhandlingsresultaterne, kan du læse mere om her

DM’s hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til overenskomstresultatet for OK24.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}