Til indhold

Urafstemning om resultatet af OK18

De seneste uger har OK18-resultaterne været til urafstemning blandt medlemmerne af fagbevægelsen, og det blev til et stort ja til OK18 fra DM's medlemmer. Næsten 98 procent af stemmerne fra medlemmerne gik til et ja.

Urafstemningen åbnede mandag den 14. maj kl. 12.00, og lukkede den 24. maj kl. 24.00.

49,7 procent af de stemmeberettigede medlemmer af DM stemte ved urafstemningen om OK18-resultaterne. 97,7 procent af stemmerne i DM gik til et ja, og i alt valgte 98,99 procent af medlemmerne af Akademikerne at stemme ja til overenskomstaftalerne. Samtidig var det 58 procent af de stemmeberettigede medlemmer af de akademiske fagforeninger, som stemte ved urafstemningerne.

Læs også: Stort ja til OK18-resultat (Akademikerne)

Hvad blev der stemt om?

DM’s medlemmer stemte om de resultater, som er aftalt for Akademikerne. Du kan se en samlet redegørelse over de resultater, som er aftalt for Akademikerne, og som DM’s medlemmer stemte om: Akademikernes redegørelse for forhandlingsresultatet

HB's udtalelse om forhandlingsresultatet

DM’s hovedbestyrelse har vedtaget en udtalelse om forhandlingsresultatet.

Læs anbefalingen

Hvem kunne deltage i afstemningen?

Medlemmer af DM, som er omfattet af forhandlingsresultatet, var berettiget til at deltage i afstemningen. Det betød, at du var stemmeberettiget, hvis du er offentligt ansat i henhold til Akademikernes overenskomster og aftaler eller som tjenestemands- og tjenestemandslignende ansat.

Efter DM’s vedtægter kunne du endvidere deltage, hvis du er ledig og medlem af DM’s sektorer for DM Offentlig, DM Viden eller DM Leder.

Hvis du er offentligt ansat i henhold til en overenskomst, som Akademikerne ikke er part i (for eksempel en HK-overenskomst eller andet), kunne du ikke deltage i afstemningen.

Som studerende kunne du deltage i afstemningen, hvis du har et studiejob i det offentlige og er ansat på AC-overenskomsten. Det vil typisk være tilfældet, hvis du er bachelor og varetager akademisk arbejde.

Om afstemningen

Afstemningen blev gennemført som én samlet afstemning om forhandlingsresultatet på tværs af Akademikernes forhandlingsområder i staten, kommunerne og regionerne. Dvs. at DM tog samlet stilling til resultaterne på de tre områder.

Der kunne alene afgives ja- eller nej- stemmer.

Da DM afsluttede urafstemningen blandt DM’s medlemmer, meldte DM sammen med alle de øvrige akademikerorganisationer deres resultater ind til Akademikerne. Herefter blev der i Akademikerne taget samlet stilling til resultatet på baggrund samtlige medlemsorganisationers afstemningsresultater, og alle medlemsorganisationerne er forpligtet af det samlede afstemningsresultat.

Nu hvor forhandlingsresultaterne er godkendt kan overenskomsterne fornyes for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021. De aftalte lønstigninger fra 1. april 2018 vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Medlemsmøder om OK18

Vi holdt i starten af uge 20 medlemsmøder rundt omkring i landet, hvor repræsentanter fra DM fortalte om OK18-resultaterne.

Du kan se med fra medlemsmødet i Aarhus i videoen:

Se livestreamingen af fyraftensmødet om OK18, og få svar på hvad resultatet betyder for de nye AC-overenskomster i staten, regionerne og kommunerne.