Flytning af statslige arbejdspladser

Del artikel:

Som led i ”Bedre balance I+II” blev flere statslige arbejdspladser flyttet fra hovedstadsområdet til andre dele af landet. Det kan blive aktuelt igen, så derfor har vi samlet tidligere erfaringer og gode råd her.

DM mener, at flytning af statslige arbejdspladser i udgangspunktet er underlagt reglerne for væsentlige stillingsændringer. Reglerne for væsentlige stillingsændringer giver dig nogle særlige rettigheder som ansat.

Det vil altid bero på en konkret vurdering. Hvad der er en væsentlig ændring for en medarbejder, behøver ikke at være det for en anden.

Hvis der er tale om en væsentlig stillingsændring, betyder det, at du har krav på partshøring og på et varsel, som svarer til dit opsigelsesvarsel. Det betyder også, at du har mulighed for at takke ja eller nej til jobbet – uden at det fx får konsekvenser i forhold til dagpengeretten

Læs mere om ændring af arbejdssted

Vejledninger og retningslinjer

I forbindelse med ”Bedre balance” blev der fra centralt hold fremsat fem personalemæssige pejlemærker for hele processen i forbindelse med flytning af arbejdspladser:

  • Sikre tidlig og åben kommunikation og dialog. Udmeldingen håndteres professionelt, og medarbejdere informeres løbende om flytteprocessen, rettigheder mv.
  • Fastholde medarbejdere og kompetencer med henblik på at sikre en god opgaveløsning før, under og efter flytningen.
  • Hjælpe medarbejdere videre, som ikke ønsker at flytte med. Der er fokus på, at disse medarbejdere understøttes i at finde et nyt arbejde.
  • Give medarbejdere, der flytter med, en god start. Der er fokus på information om modtagerområdets muligheder.
  • Sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed, herunder fx rekruttering og god onboarding af relevante kompetencer.

Herudover har blandt andet den tidligere Moderniseringsstyrelse udgivet en række vejledninger. Moderniseringsstyrelsens vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner opfatter DM som et partsindlæg og er ikke enige i alle de tolkninger, der er beskrevet i vejledningen. Fx er DM uenig i tolkningen af ansættelsesområde.

Vær opmærksom på formulering i ansættelsesbrev

DM ser, at flere og flere statslige arbejdsgivere ændrer i deres ansættelsesbreve, således at de skifter fra et såkaldt smalt ansættelsesområde, fx en navngiven styrelse, til et bredt ansættelsesområde, fx et bestemt ministeriums departement med tilhørende institutioner. Formålet med dette kan være, at man som arbejdsgiver ønsker at give mulighed for at flytte medarbejderne mellem institutionerne på ministerområdet uanset disses geografiske placering, og at medarbejderne som udgangspunkt har pligt til at acceptere dette.

DM mener ikke, at du og dine kolleger skal tåle enhver geografisk flytning blot fordi, I er ansat på et bredt ansættelsesområde. Det bør altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om en væsentlig stillingsændring eller ej. Afgørende faktorer kan være afstand mellem bopæl og tjenestested eller familiære forhold, men også andre forhold kan have betydning.

Møder på arbejdspladsen

Få en DM-konsulent ud til et skræddersyet møde om fx karrierestrategi, skift af branche, sådan kommer organisationen videre eller jeres vilkår og rettigheder.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}