Virksomhedsoverdragelse

Del artikel:

Som medarbejder er du sikret en række rettigheder ved en virksomhedsoverdragelse.

Ved en virksomhedsoverdragelse overgår virksomheden fra en ejer til en anden og kan omfatte hele eller dele af virksomhedens aktivitet. Virksomhedsoverdragelse kan ske ved blandt andet fusion, outsourcing, udlicitering eller salg.

Virksomhedsoverdragelsesloven giver dig som medarbejder nogle rettigheder og sikrer dine løn- og ansættelsesvilkår. Formålet med loven er at beskytte dig mod forringelser af dine rettigheder ved en virksomhedsoverdragelse.

Dine rettigheder og vilkår

Ved en virksomhedsoverdragelse påtager den nye arbejdsgiver sig som udgangspunkt de rettigheder og forpligtelser, som den tidligere arbejdsgiver havde over for dig. Med andre ord fortsætter du hos den nye ejer med de samme løn- og ansættelsesvilkår som før overdragelsen.

Du har krav på at blive informeret om årsagen til overdragelsen og overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger samt eventuelle ændringer i løn og arbejdsforhold. Din arbejdsgiver skal give dig besked i rimelig tid inden overdragelsen.

Ændrede ansættelsesvilkår

Din arbejdsgiver har ret til at tilrettelægge og omlægge dit arbejde efter virksomhedens behov. Er der tale om væsentlige ændringer eller forringelser i dine ansættelsesvilkår, skal din arbejdsgiver overholde reglerne om varsling. Varslet vil som udgangspunkt svare til dit opsigelsesvarsel.

Læs mere om ændrede ansættelsesvilkår

Vilkår, der fremgår af en kollektiv overenskomst, kan først blive ændret, når overenskomsten er udløbet.

Hvis din nye arbejdsgiver ønsker at ændre dine ansættelsesvilkår efter en virksomhedsoverdragelse, er det vigtigt, at du kontakter DM.

Overenskomst på arbejdspladsen

Hvis der er en overenskomst på arbejdspladsen før overdragelsen, vil den følge med over i den nye virksomhed.

Den nye ejer har dog mulighed for at afvise at være part i overenskomsten. Ejeren har tre uger fra overdragelsen til at meddele, at virksomheden ikke overtager overenskomsten. Det har i første omgang ikke nogen indflydelse på dine ansættelsesvilkår. De vilkår, du har haft via overenskomsten, vil i stedet overgå til at være individuelle ansættelsesvilkår og kan først ændres, når overenskomsten udløber.

Hvis den nye ejer er omfattet af en overenskomst, der også dækker din arbejdsfunktion, vil du som oftest overgå til den nye overenskomst, så længe dine løn- og ansættelsesvilkår ikke bliver forringet.

Er overenskomsten hos den nye ejer bedre, har du krav på at komme over på den, hvis du ønsker det.

Opsigelse

En virksomhedsoverdragelse er ofte forbundet med afskedigelser af medarbejdere, men afskedigelserne skal være begrundet af økonomiske eller organisatoriske årsager. En overdragelse er ikke i sig selv en lovlig grund til at afskedige dig.

Virksomheden kan først afskedige medarbejdere efter overdragelsen til den nye ejer.

Bliver du sagt op i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, er det vigtigt, at du kontakter DM, som vil rådgive dig.

Konkurs og rekonstruktion

Skyldes virksomhedsoverdragelsen, at virksomheden er erklæret konkurs eller under rekonstruktionsbehandling, skal du straks kontakte DM, som vil sikre, at dine rettigheder bliver overholdt.

Læs mere om konkurs og rekonstruktion

Kontakt DM

Skal din arbejdsplads overdrages, eller har du spørgsmål til virksomhedsoverdragelse, så kontakt altid DM.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}