Ligestilling

© Lasse Martinussen

Del artikel:

Her kan du læse om, hvordan vi i DM arbejder for ligestilling på arbejdsmarkedet.

Ligestilling på arbejdsmarkedet handler om lige rettigheder og muligheder uanset køn.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for uddannelse, ansættelse, løn og karriere. Det er til gavn for den enkelte, men også for arbejdsmarkedet, at kvinder og mænd er lige i deres muligheder for at udleve deres professionelle potentiale.

DM arbejder derfor for ligeløn, styrkelse af lige karrieremuligheder og lige ret til forældreorlov til begge forældre.

DM modarbejder derudover alle former for diskrimination og sexisme.

Det gør DM

DM arbejder for ligeløn både gennem overenskomster, medlemsrådgivning, udarbejdelse af lønstatistikker og analyser, samt deltagelse i kampagner og indsatser, som sætter fokus på udfordringerne og i det politiske påvirkningsarbejde.

Se mere om ligeløn

DM arbejder for bedre barselsvilkår for alle forældre. Derfor er DM gået sammen med DJØF, IDA og tænketanken EQUALIS om at indgå i en barselsalliance. Læs mere

DM arbejder for at bekæmpe sexisme og seksuel chikane både gennem konkret rådgivning, udarbejdelse af dokumentation gennem surveys og analyser og politisk påvirkningsarbejde.

Se mere om DM's aktuelle fokus på sexisme og seksuelle krænkelser

Tal på ligestilling

Kvinder tjener stadig mindre end mænd: Mandlige akademikere tjener i gennemsnit 5,1 procent mere end deres kvindelige kolleger på det private arbejdsmarked, når man renser for anciennitet, branche mv. Det svarer til 2.882 kr. om måneden. Kilde DM: Kvinder tjener stadig mindre end mænd i det private

Kvinder er underrepræsenteret på ledelsesposter: Kun 24 pct. af lederjobs i Danmark er besat af en kvinde. Kilde: DST

Ulige fordeling af barselsorlov: Kvinder tager langt den største del af barselsorloven - i gennemsnit 281,9 dage, hvor mænd i gennemsnit tager 32,5 dage. Kilde: DST

Kvinder er primære omsorgsperson: Kvinder tager hovedparten af barselsorloven og barns sygedage. Kilde: KVINFO

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}