Til indhold

Arbejdsmarked og beskæftigelse

© Lasse Martinussen

Her kan du læse om vores strategiske arbejde med forandringerne på arbejdsmarkedet. Du finder også flere af vores relevante politikker.

DM arbejder for at fremme medlemmernes jobmuligheder på et arbejdsmarked i forandring.

En høj beskæftigelsesgrad for akademikere er afgørende for den danske økonomi og samfundsudvikling. Det samme gælder gode match mellem kompetencer og arbejdsopgaver for højtuddannede.

En høj beskæftigelsessikkerhed med aktiv arbejdsmarkeds- og efteruddannelsespolitik samt et stærk sikkerhedsnet via forbedringer i dagpengeretten og andre ydelser er forudsætninger for den høje fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

DM arbejder endvidere strategisk med forandringerne på det akademiske arbejdsmarked – herunder digitalisering og platformsøkonomi.

; ;