Forandring & sammenhængskraft

Alle fagligheder skal i spil, hvis samfundet skal stå stærkere, når dette årti er omme. Også #humaniora.

Humanistiske initiativer

Forandring og sammenhængskraft frem mod 2030.

Sprog

Samfundet skal investere i de forsknings- og uddannelsesmiljøer, der gør os klogere på, hvordan vi som verdensborgere navigerer i en sproglig og kulturel mangfoldighed.

Sprog

Klima

Adfærd, kultur og kommunikation skal både indtænkes i udvikling og implementering af klimaløsninger, hvis vi skal begrænse klimaforandringerne.

Læs mere

Kultur

Kulturoplevelser hjælper os til at møde komplekse udfordringer, og vi har brug for, at kulturlivet beskæftiger sig med de spørgsmål, der optager os.

Læs mere

Uddannelse

Uddannelse er samfundets redskab til at sikre, at nye generationer bliver i stand til at udvikle løsninger på nye samfundsudfordringer.

Læs mere

Digitalisering

Danmark skal være førende i den teknologiske udvikling, samtidig med at vi værner om vores demokrati.

Læs mere

Familie

Vi skal udvikle bedre løsninger for udsatte børn, mænd og kvinder. Og så er tiden moden til en grundlæggende debat om lighed mellem køn i hjemmet.

Læs mere

Sundhed

Coronakrisen var og er desværre også en påmindelse om, at sygdom og sundhed ikke rammer lige i Danmark.

Læs mere

Globalisering og religion

Med globaliseringen steg indvandringen fra ikke-vestlige lande, og dermed oplevede Danmark en ny, religiøs og kulturel mangfoldighed.

Læs mere

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}