Til indhold

Mangfoldighed

DM arbejder for et arbejdsmarked fri for diskrimination for alle uanset baggrund.

DM arbejder for at understøtte, at jobsøgende og ansatte, uanset baggrund, har lige adgang til arbejdsmarkedet, både når det gælder rekruttering og fastholdelse. Vi arbejder for, at alle arbejdspladser skal forpligtes til at arbejde for et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø, hvor alle ansatte kan trives, og hvor diskrimination forebygges.

; ;