Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljørepræsentant

Et godt arbejdsmiljø handler både om sikkerhed, sundhed og trivsel på jobbet. Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) kan du få rådgivning i DM og gå til den årlige konference. Brug også vores guides om fx APV, organisationsændringer og psykisk arbejdsmiljø.

Mange akademikere har udfordringer med dårligt psykisk arbejdsmiljø. I DM tager vi udgangspunkt i, at godt arbejdsmiljø er organisationens ansvar, ikke den enkelte medarbejders.

Læs DM's arbejdsmiljøpolitik (pdf)

DM har en række tilbud målrettet dig, som er arbejdsmiljørepræsentant:

Konferencer

En gang om året bliver du inviteret til gratis konference om aktuelle arbejdsmiljøproblemer med forskere og eksperter på området. 

Møder på arbejdspladsen

DM's arbejdsmiljøkonsulenter kommer gerne ud på din arbejdsplads, fx til et klubmøde eller et personalemøde og holder oplæg om aktuelle arbejdsmiljøproblemer. 

Anmeldelse af arbejdsmiljørepræsentant

Husk at anmelde dig som AMR, når du er blevet valgt. Det giver DM mulighed for at rådgive dig.

Anmeld dig som arbejdsmiljørepræsentant

Guide til arbejdsmiljørepræsentanter

Ansvaret for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og for at din organisation selv kan løse de problemer med arbejdsmiljøet, ligger selvfølgelig ikke hos dig alene. Du er en del af en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere om arbejdsmiljøorganisationen

Det kan styrke indsatsen for et godt arbejdsmiljø, hvis I lægger arbejdsmiljøorganisationen ind i jeres lokale samarbejdsorganisation. Men I skal nøje overveje fordele og ulemper.

Læs mere om arbejdsmiljø og andre samarbejdsorganer

Alle arbejdspladser skal regelmæssigt foretage en arbejdspladsvurdering, hvor både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø bliver målt.

Læs mere om APV - arbejdspladsvurdering

Arbejdet med at skabe eller fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø fylder ofte meget, når du er arbejdsmiljørepræsentant for akademikere. Få overblik over, hvad du skal være opmærksom på.

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

Mobning er ødelæggende for ofrenes arbejdsliv, så en forebyggende indsats er værdifuld.

Læs mere om mobning og chikane

Organisationsændringer er hverdag på de fleste arbejdspladser, men derfor kan de godt tære på kollegerne. Husk at tænke arbejdsmiljøet ind i alle forandringsprocesser.

Læs mere om organisationsændringer

Arbejdsskader skal anmeldes - også selvom de ikke umiddelbart udløser erstatning. Som arbejdsmiljørepræsentant kan du hjælpe med at huske at anmelde skaden, men det er arbejdsgiver eller læge, der foretager selve anmeldelsen.

Læs mere om arbejdsskader

Kontakt DM

Du kan altid kontakte DM, hvis du har brug for råd, vejledning eller sparring. 

Kontakt DM