Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Løn under ferien?

På denne side kan du finde ud af, hvad du skal være opmærksom på ift. din løn, når du holder ferie.

Ret til løn under ferie forudsætter som hovedregel stadig, at du har optjent lønnen, inden du afholder ferien. Men du vil fra 1. september 2020, hvor samtidighedsferieprincippet træder i kraft, kunne bruge af din optjente ferie allerede måneden efter, at den er optjent. Ferie med løn er optjent hos din aktuelle arbejdsgiver, og kan både hidrøre fra det aktuelle ferieår og tidligere ferieår.

Ændret arbejdstid i ferieoptjeningsperioden

Hvis du går op eller ned i tid, kan det få indflydelse på den løn, du efterfølgende modtager under afholdelse af ferie. Hvis der er forskel på din arbejdstid mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet for ferien, skal der ske en beregning af differencen.

Hvis du har ændret arbejdstid fra fx 30 timer på tidspunktet for optjening til 37 timer på tidspunktet for afholdelsestidspunktet, skal din løn under ferie udgøre din aktuelle timeløn for 30 timers ferie.

Udbetaling af feriepenge optjent i tidligere ansættelsesforhold

Har du optjent ret til ferie med løn i et tidligere ansættelsesforhold, er optjente ikke afviklede feriedage blevet afregnet til Feriekonto i forbindelse med din fratræden. Feriepengene kan hæves i Feriekonto, når du holder ferie uden løn hos din nye arbejdsgiver.   

Ferie på forskud

Den nye ferielov giver mulighed for at aftale med arbejdsgiver, at du  kan holde betalt ferie på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er optjent. Hvis I aftaler det, fradrages den afholdte ferie i den ret til betalt ferie, som derefter optjenes i det pågældende ferieår. Fratræder du inden udligning er sket, er din arbejdsgiver berettiget til at modregne værdien af din afholdte ferie i din løn.

Virksomhedslukning

Arbejdsgiver kan vælge at holde virksomhedslukket i visse ferieperioder, og hvis den kollektive ferielukning er varslet korrekt, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie. Din arbejdsgiver skal i videst muligt omgang sikre, at du har ret til løn under ferie, hvor virksomheden er lukket. Du vil derfor kunne opleve, at din arbejdsgiver holder nøje øje med dine feriedage.

Har du været ansat hele det forudgående ferieår og frem til virksomhedslukningen, skal din arbejdsgiver give dig løn under ferie på forskud, selv om du ikke har optjent retten til løn under ferie endnu. Din arbejdsgiver vil så til gengæld have ret til at modregne for den ferie, du har holdt, hvis du siger op og ikke har optjent løn for den forudbetalte ferie endnu.

Har din arbejdsgiver alligevel ikke sikret, at du har feriedage gemt til en periode, hvor der er virksomhedslukket, skal din arbejdsgiver betale dig løn for de pågældende dage.

Hvis du ikke har været ansat i hele det forudgående ferieår, vil du ikke kunne forlange, at din arbejdsgiver giver dig løn under virksomhedslukningen. Men du kan altid aftale med din arbejdsgiver, at du får løn under ferie på forskud mod at din arbejdsgiver får ret til modregning.

Fondsferie

Hvis du ikke har optjent ferie i 2019 til afholdelse i ”miniferieåret” 1. maj 2020 til 31. august 2020, kan du have mulighed for at holde ”fondsferiedage”.

Vær opmærksom på at det er antallet af optjente feriedage, som er afgørende for, om du har ret til at holde fondsferiedage, og ikke hvor mange feriepenge, du har til rådighed. Dette gælder også, hvis du har haft studiejob i 2019.

Fondsferiedage er feriedage, som egentlig skulle afregnes til Fonden, men som du efter ansøgning hos Fonden kan få udbetalt til afholdelse i miniferieåret 2020 i stedet for, at du skal vente med at få feriemidlerne udbetalt, til du når folkepensionsalderen, eller du forlader arbejdsmarkedet.

Du har mulighed for at søge om udbetaling af fondsferiedage, hvis:

  1. Du har optjent ferie i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019
  2. Du har optjent færre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar 2019 frem til 31. august 2019

Det er din beslutning, om du vil søge om fondsferiedage eller ej. Uanset om du vælger at søge om fondsferiedage, vil du blive trukket 4,8 procent i løn pr. afholdt feriedag af din arbejdsgiver, når du holder ferie, så længe du ikke har optjent ret til betalt ferie. Det er også uden betydning i forhold til fondsferiedage, om den ferie, du holder, er varslet af din arbejdsgiver eller ej.

Udbetaling af fondsferiedage

Du kan søge fra april 2020 og til senest 31. december 2020.

Find mere information her

Ekstra fridage til nyuddannede i staten

De ekstra fridage med løn for nyuddannede, der blev aftalt ved OK18, bortfalder uden yderligere varsel senest 1. september 2020, når samtidighedsferien træder i kraft. Indtil da modtager nyuddannede, der er ansat efter 1. april 2018, 5 fridage med løn, som kan anvendes i det første ansættelsesår. Retten til fridagene forudsætter, at du ikke har optjent ret til fuld ferie (5 uger) fra en tidligere ansættelse. Feriepenge fra et studiejob forud for ansættelsen vil ikke have påvirkning på retten, såfremt det ikke har været på fuldtid.

Ferie uden løn

Du har ret til at holde 5 ugers ferie, og hvis du ikke har optjent løn til ferien, vil du blive trukket 4,8 procent af din månedsløn for hver dag, du holder ferie.