Gå til sidens indhold

Ny ferielov

Den nye ferielov introducerer "samtidighedsferie" og skal blandt andet sikre, at nyuddannede lønmodtagere får ret til fire ugers betalt ferie om året. Loven træder for alvor i kraft den 1. september 2020, men er allerede trådt delvist i kraft den 1. januar 2019.

Samtidighedsferie

I Danmark har vi været vant til først at skulle optjene betalt ferie i kalenderåret (1. januar til 31. december), før vi har kunnet holde ferie med løn fra 1. maj året efter. Som nyuddannet har der derfor kunnet gå op til 16 måneder, før man har kunnet holde ferie med løn. Det samme gælder, hvis man har været ude af arbejdsmarkedet i længere tid.

De nye regler gør op med det grundlæggende princip om, at du skal optjene retten til at holde betalt ferie i et optjeningsår, før du kan holde ferien i et ferieår. Efter den nye ferielov kan du bruge dine feriedage i takt med, at du optjener dem. Du skal ikke vente til året efter. 

Fremover optjener og afholder du som hovedregel ferie i perioden 1. september til 31. august (det nye ferieår) – dog med mulighed for at afholde ferien i yderligere 4 måneder helt frem til den 31. december.

Meld dig ind

Bliv medlem af Dansk Magisterforening og få råd og vejledning om den nye ferielov.

Meld dig ind

Stadig ret til 5 ugers ferie

Du optjener fortsat 2,08 feriedag pr. måned, svarende til 25 feriedage / 5 uger på et år.

Ud af de 5 uger har du krav på, at 3 uger placeres i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september. Du har også som hovedregel ret til at holde de 2 ugers restferie i perioder på mindst 5 dage. 

Du har stadig mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du kan overføre eller få udbetalt ferie ud over 20 dage.

Feriefridage og anden frihed fastsat i overenskomst eller ved individuel aftale, herunder den 6. ferieuge, er fortsat ikke reguleret af ferieloven.

Ferie på forskud

Samtidighedsferien medfører, at du kan stå i en situation, hvor du endnu ikke har optjent feriedage nok til at komme på en længerevarende betalt ferie. Det er tilfældet, hvis du eksempelvis skal rejse 4 uger i starten af ferieåret.

Du kan, som du hele tiden har kunnet, aftale med din arbejdsgiver at holde ferie i de 4 uger. Spørgsmålet er, om du kan opnå en aftale om, at ferien er betalt – selvom du endnu ikke har optjent den.

Aftale om betalt ferie
Aftaler du og din arbejdsgiver, at du kan holde betalt ferie - som du endnu ikke har optjent - bliver den ferie, du skylder, fradraget i ferien, du optjener senere på ferieåret.
Hvis du fratræder, inden din arbejdsgiver kan nå at fradrage ”skyldig” ferie, kan din arbejdsgiver modregne kravet i din løn eller i dit feriepengekrav.

Ingen aftale om betalt ferie
Hvis du ikke kan opnå en aftale med din arbejdsgiver om at holde betalt ferie på forskud, kan du holde ferien helt eller delvist selvbetalt.
Du vil så i takt med din optjening af betalt ferie have krav på at få den afholdte ferie udbetalt med din løn.

Varslingsregler

I den gamle ferielov kunne det aftales i kontrakten mellem dig og din arbejdsgiver, at din arbejdsgiver kunne varsle din hovedferie til afholdelse med blot 1 måned. Den mulighed er fjernet i den nye ferielov, hvorefter ferielovens regel om varsling af hovedferie med 3 måneder kun kan fraviges, hvis aftalen vedrører en aktuel, konkret situation.

Denne nye regel træder i kraft 1. september 2020, hvorefter det ikke længere er lovligt at aftale forkortet varsel i en kontrakt.

Overgangsregler

Der er i forbindelse med den nye ferielov fastsat en række overgangsbestemmelser, som er vigtige at være opmærksom på:

Optjeningsåret 2019 (kalenderåret) – de første 8 måneder:
I 2019 optjener du 2,08 feriedage i 8 måneder – frem til 1. september 2019.

Det betyder, at du optjener 16,64 feriedage, som du kan bruge i perioden 1. maj – 31. august 2020. Eller som din arbejdsgiver, hvis I ikke indgår en aftale, kan varsle til afholdelse senest i løbet af september 2020.

Optjeningsåret 2019 (kalenderåret) – de sidste 4 måneder:
Den ferie, du optjener de sidste 4 måneder af 2019 og helt frem til og med 31. august 2020 bliver indefrosset og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet.

Årsagen til indefrysningen er, at du ellers ville opnå ret til at holde 5 ugers optjent ferie og derudover samtidighedsferie.

Indefrysningen er uden praktisk betydning for dig. Dine indefrosne feriepenge bliver administreret af fonden Lønmodtagernes Feriemidler – indtil den skal udbetales til dig.

Tag betalt ferie med dig ind i de nye regler pr. 1. september 2020

De optjente 16,64 feriedage rækker til at dække 3 ugers betalt sommerferie i 2020. Når vi kommer til efterårsferien i 2020, kan du imidlertid stå i en situation, hvor du mangler betalte feriedage til at holde din efterårsferie. I oktober 2020 vil du endnu ikke have optjent 5 dages betalt ferie.
Hvis du i dén situation ikke kan opnå aftale med din arbejdsgiver om ret til at holde betalt efterårsferie, skal du selv betale de feriedage, du endnu ikke har optjent, men som du afholder i efterårsferien.

Hvis du har noget tilbage af de 16,64 feriedage, eller du har overført ferie med dig, som du hverken har brugt eller har fået udbetalt senest 31. august 2020, har du betalte feriedage til at finansiere din efterårsferie i 2020 (eller anden ferie).

Ferieloven bestemmer nemlig, at denne ferie kan tages med ind i perioden efter 1. september 2020, forudsat at den er til rådighed for dig og ikke er brugt. Din arbejdsgiver har dog mulighed for at varsle, at du skal afholde den ferie senest i september måned 2020. Gør din arbejdsgiver det, kan du selvsagt ikke tage ferien med dig ind i de nye regler og bruge den på fx efterårsferien 2020.

Tænk i ferieoverførsel allerede i år

Hvis du kan få en aftale med arbejdsgiver om ferieoverførsel af 5. ferieuge fra indeværende ferieoptjeningsperiode  (1. januar 2019 – 31. august 2019) + eventuel overført ferie fra tidligere år, kan du gemme denne (optjente) ferie, til du får brug for den i 2020. Du skal indgå en aftale om ferieoverførsel senest 30. september 2020.

Sørg for, at aftalen er klar, så din arbejdsgiver ikke kan varsle ferien til afholdelse. Du skal selv skal kunne råde over ferien og bestemme, at den eksempelvis skal gå til hel eller delvis betaling af din efterårsferie 2020.

Ferietillæg

Ferietillægget er stadig 1 % efter de nye regler, men kan være højere i lokale overenskomster.

I den nye ferielov har arbejdsgiver mulighed for at vælge mellem to forskellige måder at udbetale ferietillægget på. Enten kan ferietillægget udbetales samtidig med ferieafholdelsen, eller også kan ferietillægget udbetales i to årlige rater i henholdsvis maj og august.

Udbetalt ferietillæg kan ikke kræves tilbagebetalt.