Hvad kan I gøre som arbejdsplads?

Del artikel:

Alvorlige arbejdsrelaterede stress-symptomer hos dig selv eller hos en eller flere af dine kolleger peger ofte tilbage på fælles problemer på en arbejdsplads. Derfor er stresshåndtering og stressforebyggelse også et anliggende for kollegafællesskabet.

Er du tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant?

Hvad kan du gøre som tillidsvalgt for at forebygge stress på din arbejdsplads?

Sådan kan I forebygge stress i fællesskab

1. Dyrk kollegafællesskabet – sæt stress på dagsordenen

Vores medlemsundersøgelser viser, at det bedste værn mod stress er et godt kollegaskab. Tillid, åbenhed og et godt samarbejde er med til at forebygge sygdom og styrke trivslen på arbejdspladsen. Det er også i kollegafællesskabet, at I kan sætte stress på dagsordenen og have en fælles snak om, hvad der kan være svært og stressende på arbejdspladsen. Når først stress er på dagsordenen, er det nemmere at forebygge og skabe forandringer.

Det kan også være en god idé at diskutere, hvad der skaber trivsel og hvilke ressourcer I har på arbejdspladsen. På den måde kan I bruge kollefællesskabet til at finde løsninger på, hvordan I kan fremme trivslen og undgå stress i fællesskab.

Find værktøjer til at sætte stress på dagsordenen

2. Udarbejd en stresspolitik

Det er et overenskomstmæssigt krav, at alle offentlige arbejdspladser skal have retningslinjer om arbejdsrelateret stress.

Det kan være en god idé at udarbejde en stresspolitik, så alle på arbejdspladsen ved, hvordan man skal forholde sig, hvis man selv eller en kollega oplever at være stresset. Det kan også være en god idé at beskrive, hvordan man modtager medarbejdere, der kommer tilbage fra en stress sygemelding. Har I ikke en stresspolitik eller klare retningslinjer for forebyggelse og håndtering af stress på arbejdspladsen, så hiv fat i din arbejdsmiljørepræsentant eller leder.

Find inspiration til en stresspolitik

3. Sådan kan I håndtere stress i fællesskab

Er din kollega blevet syg med arbejdsrelateret stress? Der kan være svært at vide, hvordan man skal håndtere situationen, hvis en kollega bliver stresset. Vi har samlet en række punkter du kan have for øje, hvis en kollega bliver stresset eller vender tilbage fra en stresssygemelding.

  • Du skal som kollega ikke have dårlig samvittighed over, at du ikke så sygemeldingen komme.
  • Husk, at det, der stresser andre, ikke nødvendigvis stresser dig. Respekter andres oplevelser.
  • Respekter, hvis den tidligere stressramte lægger op til at indtage en ny rolle på arbejdspladsen og fx siger mere fra over for opgaver og ansvar.
  • Bliver du selv påvirket af det øgede arbejdspres, som en stressramt kollegas sygemelding og delvise raskmelding kan give, skal du gå til ledelsen. Lad dem, der har ansvaret for arbejdsmiljø og tilrettelæggelse af arbejdet, tage ansvaret.
  • Forvent at blive informeret om processen med at få kollegaen tilbage, og respekter og efterlev de aftaler, der bliver lavet i forbindelse med kollegaens tilbagevenden. Hvis du bliver usikker på processen eller på, hvad der er aftalt, kan du også gå til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten.
  • Vis omsorg og interesse, når den tidligere stressramte kollega vender tilbage. Det opfatter de fleste positivt. Men de færreste kan håndtere alt for mange informationer om, hvad der er sket på arbejdspladsen, uskyldig sladder eller intim snak om stress, sygemelding og tilbagevenden.

Læs mere om stressforebyggelse

4. Afdæk krav og ressourcer i jeres afdeling

At få et fælles billede af arbejdsmiljøet kan hjælpe jer med at forebygge stress og styrke trivslen – så I ved, hvad I skal fokusere på at gøre noget ved.

På et afdelings- eller teammøde kan I afdække, hvad der er på spil i jeres afdeling:

  • Hvilke krav og vilkår belaster jer?
  • Hvordan oplever I, at nogle krav kan være et pres?
  • Hvilke ressourcer og positive faktorer skaber trivsel og gode resultater?

Med denne viden kan I arbejde videre med at booste trivslen og forebygge stress ved at fokusere på de centrale faktorer.

Få flere gode råd i vores guide om stress

Vi har lavet en guide om stress, hvor vi har samlet en række gode råd til, hvad du individuelt kan gøre for at forebygge og håndtere stress – og hvad man kan gøre som arbejdsplads. Guiden indeholder råd og værktøjer, som du med det samme kan bruge i din hverdag.

Book en arbejdsmiljøkonsulent

Som medlem af DM kan du booke en af vores arbejdsmiljøkonsulenter til at komme ud på din arbejdsplads og holde et oplæg om styrkelse af arbejdsmiljøet og forebyggelse af stress.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje