Hvad bør du gøre som leder?

Del artikel:

Sådan kan du forebygge stress som leder

Udover at have klare retningslinjer for håndtering af stress, er der flere ting man kan gøre som leder for at forebygge stress. Med inspiration fra BFA , har vi samlet en række punkter, der er værd at være opmærksom på:

Vær opmærksom på dine medarbejdere

Ændrer dine medarbejdere adfærd? Er de mindre imødekommende eller bliver de lettere irritable? Det kan være symptomer på stress.

Forventningsafstem med dine medarbejdere

Det kan hjælpe til at skabe klare rammer for arbejdet og forebygge stress

Skab en balance mellem krav og ressourcer

Medarbejdere er forskellige og håndterer krav i arbejdet på forskellige måder. Der er også forskel på, hvor mange krav medarbejderen kan klare og hvor meget støtte medarbejderen har brug for i den forbindelse.

Vær opmærksom på konsekvenserne af forandringer

Nye arbejdsrutiner kan i en periode virke belastende for medarbejderne og belastningerne kan ramme medarbejderne forskelligt.

Sådan kan du håndtere stress som leder

Når man som leder søger efter forklaringer på en stress-sygemelding, kommer man ofte til at overveje, om sygemeldingen kan skyldes medarbejderens måde at håndtere kravene i stillingen eller forhold i privatlivet. Uanset hvad årsagen til stress-sygemeldingen bunder i, er det væsentligt som leder at fokusere på at skabe en god proces og klare aftaler, når den tidligere stressramte medarbejder skal tilbage på jobbet. En veldefineret proces med en klar fordeling af ansvar og opgaver giver gode resultater for alle parter på arbejdspladsen.

Hav fokus på arbejdsforholdene

Vær opmærksom på, hvad der udløser stress hos medarbejderne. Er en medarbejder stresset, skal der formodentlig ske ændringer i stillingen.

Skab tillid

Arbejd bevidst med at skabe tillid mellem dig selv og medarbejderen. En stressramt kæmper ofte med følelsen af, at arbejdspladsen har svigtet.

Lav klare aftaler

Stressramte er sårbare. Nogle har måske brug for løbende kontakt med arbejdspladsen, mens andre foretrækker at lukke helt af, når de er sygemeldt. Lav entydige aftaler og hold dem.

Sådan modtager du en tidligere stressramt medarbejder​

Vi har spurgt to ledere og fået deres bedste råd til, hvordan du bedst muligt modtager en tidligere stressramt medarbejder. 

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje