Gå til sidens indhold

Et arbejdsliv i balance - DM’s oplæg til OK21

Læs DM's oplæg og kom med dine input til det videre forløb.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

For DM er det afgørende med et attraktivt og konkurrencedygtigt offentligt arbejdsmarked med løsninger, der sikrer et arbejdsliv i balance.

Derfor sætter DM Et arbejdsliv i balance som pejlemærke for DM’s oplæg til OK21. 

DM’s overenskomstudvalg har udfoldet en række temaer, som vi gerne vil sætte til drøftelse blandt medlemmer og tillidsrepræsentanter.

Er der andre temaer eller problemstillinger, der fylder på jeres arbejdsplads, er det selvfølgelig dem, I skal drøfte. Vi håber, at I vil engagere jer i drøftelse af temaerne ude på arbejdspladserne og i DM-klubberne med jeres tillidsrepræsentanter og kolleger.

Temaer

Temaerne handler om, hvordan vi opnår

 1. Attraktiv løn for akademikere i det offentlige
 2. Lokale løsninger gennem et styrket TR-system
 3. Godt arbejdsmiljø
 4. Trygge vilkår ved omstillinger og mobilitet
 5. Styrket fokus på kompetenceudvikling og udvikling i job og karriere
 6. Bedre vilkår for tidsbegrænsede ansatte og flere i faste ansættelser
 7. Balance i arbejdstiden
 8. Attraktive vilkår for seniorer
 9. Et arbejdsmarked med ligestilling
 10. Attraktive vilkår for ledere
 11. Tilstrækkelig pensionsopsparing

Kom med dine input senest 6. marts 2020

Vi vil gerne høre, hvad I tænker om temaerne, og hvad det er for problemstillinger, vi skal finde løsninger på. Vi hører gerne om de udfordringer I oplever i hverdagen, samt jeres erfaringer med gode løsninger.

Bidrag med dine input til OK21 senest 6. marts 2020

Den videre OK21-proces

Det hele starter med inddragelse af medlemmerne og tillidsrepræsentanterne, hvorefter DM’s prioriteringer og krav besluttes på baggrund af medlemmernes input.

Derefter skal DM blive enig med de øvrige medlemsorganisationer i Akademikerne om, hvad det er for krav, der skal stilles overfor arbejdsgiverne.

De endelige krav er en fælles beslutning for alle medlemsorganisationer i Akademikerne.

Hele processen begynder i starten af 2020 ude på arbejdspladserne blandt medlemmerne og afsluttes i løbet af efteråret 2020 med beslutning af kravene i Akademikerne.

Kravene udveksles med arbejdsgiverne i december 2020. Forhandlingerne ventes afsluttet i slutningen af februar 2021.