Til indhold

Ansættelse

DM tjekker din kontrakt og ansættelsesvilkår og kan hjælpe med at stille de rigtige krav til din arbejdsgiver.

DM

Overenskomster

Her finder du overenskomster, aftaler og vejledninger, som gælder for DM's medlemmer.

Læs mere
DM

Ansættelseskontrakt

Din ansættelseskontrakt bestemmer dine vilkår i forhold til blandt andet løn, ferie og barsel.

Læs mere
DM

Tidsbegrænset ansættelse

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, skal det fremgå af dit ansættelsesbevis, at der er tale om et tidsbegrænset ansættelsesforhold.

Læs mere
DM

Ansat i udlandet

Har du fået job i udlandet, kan du få rådgivning i DM eller hos en af vores samarbejdspartnere.

Læs mere
DM

Special- eller chefkonsulent

Du kan blive ansat som special- eller chefkonsulent, hvis du er ansat på en offentlig overenskomst.

Læs mere
Seniorordning

Seniorordninger

I Danmark er der ikke nogen lov, som giver adgang til en seniorordning. Retten til seniorordninger fremgår enten af en overenskomst, virksomhedens personalehåndbog eller forhandles individuelt.

Læs mere
Forskning og undervisning

Her finder du information om løn, tillæg, pension og arbejdstid for blandt andet ansatte på universiteter, professionshøjskoler m.fl.

Tjenestemandsansat

Medarbejdere, der ansættes som chefer i det offentlige i stillinger klassificeret i lønramme 37 eller højere, kan blive tjenestemandsansat.

Ligeløn

Ligelønsloven siger, at der ikke må finde lønmæssig forskelsbehandling sted på grund af køn.

Ytringsfrihed

Grundloven sikrer, at alle kan ytre sig frit. Men der kan være en række begrænsninger i forbindelse med din ansættelse, du skal være opmærksom på.

Orlov

Kun i ganske få tilfælde har du ret til orlov uden løn.

Loyalitet

Som lønmodtager er du underlagt loyalitetspligten.