Til indhold

Offentligt ansat? Se om du får en lønstigning 1. april 2022

På vej hjem på cykel
© Lasse Bech Martinussen
Offentligt ansat? Se om du får en lønstigning 1. april 2022
0:00 0:00

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev der aftalt en række forbedringer, der træder i kraft i løbet af overenskomstperioden 1. april 2021 – 30. april 2024.

1. april 2022 træder disse forbedringer i kraft:

Lønstigning hvis du er ansat i en kommune

 • Forhøjelse af sluttrin for bachelorer trin 5 til trin 6.
 • Basislønnen for specialkonsulenter forhøjes med kr. 1.971 årligt
 • Basislønnen for chefkonsulenter forhøjes med kr. 2.117 årligt
 • Trin 7 på basislønskalaen forhøjes med kr. 1.470 årligt
 • Trin 8 på basislønskalaen forhøjes med kr. 1.569 årligt
 • Pensionsprocenten løftes for alle på overenskomsten fra 18,63 til 18,78. (forhøjelsen omfattes af frit valg, så den kan i stedet udbetales som løn)
 • Kompetenceudvikling.  Akademikerne træder ind i aftalen om Den Kommunale Kompetencefond. Det betyder, at akademikere i kommunerne fra 1. april 2022 kan søge midler fra fonden.
  Læs mere om kompetencefonden for kommuner og regioner.

Løn for kommunalt ansatte

Læs mere om kommunalt ansattes løn og se de aktuelle løntabeller

Aktuelle løntabeller

Lønstigning hvis du er ansat i en region

 • Forhøjelse af sluttrin for bachelorer fra trin 5 til trin 6.
 • Basislønnen for specialkonsulenter forhøjes med kr. 1.298 årligt
 • Basislønnen for chefkonsulenter forhøjes med kr. 1.390 årligt
 • Trin 7 på basislønskalaen forhøjes med kr. 968 årligt
 • Trin 8 på basislønskalaen forhøjes med kr. 1.029 årligt
 • Pensionsprocenten løftes for alle på overenskomsten fra 18,46 til 18,58. (forhøjelsen omfattes af frit valg, så den kan i stedet udbetales som løn)
 • Kompetenceudvikling. Akademikerne træder ind i aftalen om Den Regionale Kompetencefond. Det betyder, at akademikere i regionerne fra 1. april 2022 kan søge midler fra fonden.
  Læs mere om kompetencefonden for kommuner og regioner

Løn for regionalt ansatte

Læs mere om regionalt ansattes løn og se de aktuelle løntabeller

Aktuelle løntabeller

Lønstigning hvis du er ansat i staten

 • Lønstigning 1. april 2022, du kan se de aktuelle lønninger her: Løn for akademiker ansat i staten - DM
 • Forhøjelse af sluttrin for bachelorer fra trin 5 til trin 6.
 • Pensionsprocenten på rådighedstillæg til fuldmægtige m.fl. hæves med 3,5 pct. til 12,5 pct.
 • Seniorbonus for ansatte, der er fyldt 62 år. Ordningen træder i kraft 1. januar 2022 og den enkelte kan vælge om seniorbonussen skal udbetales kontant eller veksles til to fridage
  • Fra og med det kalenderår, hvor den ansatte fylder 62 år, opnås ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn
  • Seniorbonussen kan efter den ansattes eget valg konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn
  • Ansatte der ønsker at konvertere seniorbonussen, skal give besked herom senest den 1. oktober året før bonussen ville være kommet til udbetaling

Løn for statsansatte

Læs mere om statsansattes løn og se de aktuelle løntabeller

Aktuelle løntabeller

Særligt for seniorer i staten

Aftalen træder i kraft 1. april 2022, men det er aftalt, at den ansatte optjener seniorbonus i hele kalenderåret 2022, dvs. fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022.
Udbetaling af seniorbonus sker ved førstkommende lønudbetaling i det efterfølgende kalenderår. Hvis den ansatte fylder 62 år i 2022, sker udbetaling ved førstkommende lønudbetaling i 2023.
Se cirkulære om seniorbonus

På vej hjem på cykel
© Lasse Bech Martinussen